2021-05-26 06:20Pressmeddelande

Returpack öppnar för pant på mejeridrycker på burk

Bengt Lagerman, VD
Fotograf: Niclas AlbinssonVD Bengt Lagerman, Fotograf: Niclas Albinsson

Från den 1 september öppnar Returpack pantsystemet för frivillig anslutning av mejeridrycker i metallburk. Det innebär att producenter och importörer av dessa produkter kan välja att ansluta sig till pantsystemet och att dessa burkar kommer kunna pantas och återvinnas till nya burkar.

Mejeridrycker, drycker som innehåller mer än 50 procent mejeriinnehåll, är idag undantagna från förordningsstyrd anslutning till pantsystemet, men nu öppnar Returpack upp för att frivilligt ansluta de mejeridrycker som säljs på burk.
– Varje pantad burk sparar 78 gram koldioxid-ekvivalenter jämfört med om den går till förbränning. I vårt svenska pantsystem snurrar årligen omkring 1,5 miljarder burkar. Att vi nu öppnar vårt svenska pantsystem för mejeridrycker på metallburk gör det möjligt att återvinna ännu fler burkar och därmed spara ännu mer koldioxid, säger Bengt Lagerman, VD för Returpack/Pantamera.

Pantbara i september

Returpacks styrelse har nu beslutat att öppna det svenska pantsystemet för frivillig anslutning av mejeridrycker med mer än 50 procent mejeriinnehåll. Möjligheten gäller mejeriprodukter i metallburk. Siktet är inställt på att de första mejeriprodukterna med svenskt pantmärke kan pantas i september 2021.

Beslutet att öppna för frivillig anslutning innebär att producenter och importörer av dessa produkter nu kan välja att frivilligt ansluta sina produkter, på motsvarande sätt som pantsystemet tidigare öppnats för saft- och juiceprodukter.

Stark utveckling för tidigare frivilligt anslutna produkter

Sedan 2015 är det möjligt att frivilligt ansluta saftprodukter till pantsystemet och sedan 2018 gäller detsamma för juiceprodukter med mer än 50 procents frukt-, bär- eller grönsaksinnehåll. Alla större aktörer inom saftsegmentet, liksom ett stort antal juiceproducenter har valt att ansluta sina produkter och pantningen av dessa produkter ökar för varje månad.

– Öppnandet av pantsystemet för frivillig anslutning av saft- och juiceprodukter fick ett väldigt positivt mottagande och pantningsgraden för dessa produkter ökar stadigt, säger Bengt Lagerman.

Gruva ovan jord – sluten materialåtervinning maxar miljönyttan

I Sverige har vi ett av världens äldsta och mest framgångsrika pantsystem. Redan 1984 pantades den första metallburken. Under 2020 kom över 2,2 miljarder förpackningar in till Returpacks anläggning i Norrköping. Nästan nio av 10 burkar pantades i Sverige under det gångna året vilket betyder att cirka 21 000 ton aluminium lämnade anläggningen för återvinning till nya burkar.

– För att ett återvinningssystem ska skapa maximal miljönytta behöver kretsloppet vara slutet. Vårt svenska pantsystem garanterar att materialet kan återvinnas till nya dryckesburkar, vilket är den gynnsammaste återvinningen då materialet utnyttjas till fullo, avslutar Bengt Lagerman.

Fakta:

Öppnandet av frivillig anslutning till pantsystemet gäller mejeriprodukter med mer än 50 procents mejeriinnehåll – i metallburk. Sedan tidigare omfattas mejeriprodukter med mindre än 50 procents mejeriinnehåll redan av pantsystemet.

Den som väljer att ansluta sina mejeriprodukter frivilligt till pantsystemet betalar ingen anslutningsavgift till Jordbruksverket. Den gäller endast de produkter som omfattas av förordningen SFS 2005:220.

Mer information om vad en frivillig anslutning av mejeriprodukter innebär finns på vår webb: https://pantamera.nu/sv/foretag/bryggeri-producent--importor/Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark