2021-04-19 04:59Pressmeddelande

Hemmalivet gav pantrekord - vi närmar oss målet

Pantning 2020
Foto: ReturpackPantning 2020 Foto: Returpack

Idag presenterar Pantamera pantstatistiken från 2020 som visar att antalet pantade burkar och flaskor har ökat med över 72 miljoner. Detta trots en något lägre dryckesförsäljning. Sammanlagt pantade vi över 2,2 miljarder burkar och flaskor, vilket motsvarar 214 förpackningar per person. Det betyder att vi nu har uppnått en pantningsgrad på 88 procent.

Nu närmar vi oss det svenska målet om att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Under 2020 ökade pantningsgraden med hela tre procentenheter, från 85 procent år 2019 till drygt 88 procent år 2020.

– Det är enorma mängder pant och en fantastisk miljöinsats. Pantsystemet är ett slutet kretslopp, där burkarna och flaskorna materialåtervinns till nya. Det är så vi maximerar miljönyttan. 2020 års pantning bidrog till en besparing på hela 180 000 ton koldioxid – lika mycket som Visby genererar under ett helt år, förklarar Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera/Returpack.

Ökad pantning i 17 av 21 län

Pantningen har ökat markant i nästan samtliga län, på flera håll med över tio procent. Allra mest har det ökat i Sörmland, med över 12 procent. Coronapandemin, med dess effekter i form av restriktioner, nedstängningar och beteendeförändringar, har haft en stor inverkan på det gångna årets pantstatistik.

– Det resultat vi ser för 2020 är en mer rättvisande bild av hur bra vi svenskar är på att panta. Gränshandeln mot framförallt Norge har varit stängd stora delar av det gångna året vilket har påverkat pantningsgraden i Sverige positivt. Många av de burkar och flaskor som i normala fall säljs till Norge kommer inte tillbaka i vårt svenska pantsystem, säger Katarina Lundell.

Vi pantar mer när vi är hemma

En annan effekt av pandemin är att vi tillbringat mer tid i våra hem och därmed konsumerat mer dryck i hemmet än vi gör ett normalt år, vilket också gynnat pantningen.

– De undersökningar vi gör regelbundet visar att vi är bättre på att panta de burkar och flaskor vi konsumerar i hemmet, jämfört med de vi konsumerar ”on the go”, säger Katarina Lundell.

Att vi spenderat mer tid på hemmaplan märks också på landets återvinningscentraler där besöken har gått upp. Något som även Pantamera märker av då allt fler konsumenter väljer att panta i de stora Pantamera Express-automaterna som är placerade på närmare 60 återvinningscentraler runt om i landet. Över 90 miljoner burkar och flaskor samlades in via Pantamera-Expressautomater under 2020, en ökning med 50 procent från 2019.

Panta – en självklarhet för svenskarna

Pant betyder att en konsument, i samband med köp av dryck, lånar en burk eller flaska mot en avgift. Avgiften betalas sedan tillbaka när man pantar. Det svenska pantmärket har blivit en stark symbol för återvinning och pantning är idag ett naturligt inslag i svenskarnas vardag. I de SIFO-undersökningar som Pantamera gör säger 99 procent av svenskarna att de pantar.

Fakta

Antalet pantade burkar och flaskor per person under 2020: 214 (208 st år 2019)
Totala antalet pantade burkar och flaskor under 2020: 2 223 803 818 (2 151 563 342 år 2019)
Uträkningen av koldioxidbesparing bygger på beräkningar i Livscykelanalysen som Returpack tog fram under 2018.

Statistik län

Mer statistik finns i vår statistikportal.

Statistik län 2020

Statistik län 2020

 

 

 Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark