2019-03-06 07:06Pressmeddelande

Pantresan har inspirerat hundratusentals unga i klimatfrågan

Pantning i pantautomatPantning i pantautomat Foto: Fotograf Crelle

Ungas engagemang för klimatet är starkare än någonsin och fler och fler gör sin röst hörd i debatten. Att få med sig unga i klimatomställningen är någonting som Pantamera har jobbat med i 13 år genom utbildningskonceptet Pantresan. Deltagandet har varit högt, sammanlagt har över 110 000 elever över landet deltagit i den nationella skoltävlingen.

Pantresan är ett nationellt utbildningspaket och en miljötävling för skolelever som startades av Pantamera redan 2006. I veckan drar 2019-års Pantresa igång och Pantamera märker redan att intresset är stort från landets skolor.

– I takt med att kunskapen och engagemanget för klimatet ökar blir vi också bättre på att återvinna. För oss på Pantamera har det alltid varit viktigt att utbilda och inspirera barn och unga – får vi dem att göra rätt från början så har vi vunnit mycket. Dessutom är unga bra på att påverka sina föräldrar, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera/Returpack.

Axel deltog i Pantresan 2006 – sådde ett klimatfrö

Axel Persson från Eslöv var 7 år när han deltog i Pantresan år 2006 och hans klass kammade hem förstapriset.

– Jag minns fortfarande hur engagerade vi var i arbetet med Pantresan. Även om nivån på klimatdebatten då inte var i närheten av dagens nivå så var vi ändå, trots att vi bara var sju år, ganska medvetna. Det engagemang som skapades runt Pantresan tror jag sådde ett litet frö till mitt klimatengagemang idag, säger Axel Persson.

Pantresan vänder sig till elever från förskoleklass till årskurs sex. Från börjar var det ett analogt undervisningsmaterial som har utvecklats under åren för att passa det moderna, digitala lärandet. Idag består den av en filmserie i flera avsnitt med olika verktyg där eleverna kan utforska frågor kring energi och hållbarhet. När klassen har arbetat igenom materialet kan de delta i tävlingen där det finns möjlighet att vinna ett bidrag till klasskassan.

– Pantresan är en av våra viktigaste aktiviteter mot barn och ungdomar och vi är glada över att den fortfarande är relevant och att fler och fler väljer att delta. Huvudsyftet är förstås att öka kunskapen genom undervisningsmaterialet, men vill man dessutom vara med och tävla tycker vi att det är extra roligt, avslutar Katarina Lundell.

Fakta om Pantresan:

Pantresan riktar sig till barn från förskoleklass till och med årskurs sex, med syfte att ge barn och unga kunskap och inspiration kring miljö, energi, återvinning och pantning. Pantresan visar på ett enkelt och tydligt sätt hur ett cirkulärt system kan fungera och ger underlag till eleverna att fortsätta diskutera lösningar individuellt, i grupp och i helklass. Tävlingsmomentet i Pantresan avslutas den 15 maj, men läromedlet finns tillgängligt under hela 2019.


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark