2018-03-01 13:48Kampanj

Pantresan - jakten på den försvunna energin

Häng med på årets Pantresa! Ett äventyr i sex avsnitt som följer läroplanen och lär barn och unga mer om hållbarhet, återvinning och pant. Pantresan riktar sig till barn från förskoleklass till och med årskurs 6, med syfte att uppmärksamma hållbarhet på ett positivt sätt. Det övergripande målet är att barnen på så sätt ska ta med sig sitt ett positivt beteende in i vuxenlivet för att på sikt öka den totala återvinningen i Sverige.

Mer information om Pantresan finns på: https://pantamera.nu/pantresan/

 


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark