2016-04-13 09:35Pressmeddelande

Vi pantar mer än någonsin - det svenska pantsystemet gör det lätt att göra rätt

null

I Sverige pantar vi mer och mer för varje år och enligt färsk statistik från Returpack satte vi under 2015 nytt rekord. I snitt pantade vi 171 burkar och PET-flaskor per person. Året innan var snittet 169 stycken. Totalt återvann vi cirka 1,69 miljarder förpackningar vilket motsvarar en energibesparing på 325 miljoner kWh. Den energin räcker för att värma upp 25 000 villor under ett helt år.

– Sedan pantsystemet infördes i Sverige för drygt 30 år sedan har antalet pantade förpackningar ökat stadigt varje år och idag återvinns omkring 84 procent av alla burkar och PET-flaskor. Det gör oss till ett av de bästa länderna i världen när det gäller pantning, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack som driver Pantamera i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor.

Enklare att göra hållbara val

Orsakerna till den ökade återvinningen är flera. Dels har vi blivit mer miljömedvetna, dels har det blivit enklare att panta med fler platser att lämna sina tomma burkar och PET-flaskor. Pantamera samarbetar bland annat med campingplatser, småbåtshamnar, fjällanläggningar och ett ökande antal föreningar samt finns på turistorter, badstränder och festivaler.

– Vi jobbar ständigt med att öka tillgängligheten och göra det lätt att göra rätt. Vi vill vara en förebild inom det som kallas ”nudging” som innebär att man knuffar invånarna i rätt riktning och underlättar miljösmarta och hållbara val. Två av de senaste nudging-exemplen är de pantrör som finns på många platser bredvid papperskorgar utomhus samt de nya storpantarautomater som vi testar på ett antal platser runt om i landet, säger Katarina Lundell.

Stor energibesparing

Genom att tillverka en ny burk eller PET-flaska från återvunnet material istället för nytt, görs en stor insats för miljön. Materialet i en aluminiumburk kan återvinnas i oändlighet och man sparar 95 procent energi jämfört med att använda ny råvara. Den energi som vi tillsammans sparade förra året genom att panta burkar och PET-flaskor, motsvarar 325 miljoner kWh vilket räcker till att värma upp 25 000 villor under ett helt år.

Så här har vi räknat

Under 2015 återvann vi cirka 1,69 miljarder burkar och PET-flaskor i Sverige. Tillsammans motsvarar det en energibesparing på cirka 325 miljoner kWh. Den energin räcker för att värma upp drygt 25 000 villor. Enligt Energimyndigheten går det åt cirka 12 800 kWh per år att värma upp en villa (exklusive hushållsel och varmvatten).

För mer information kontakta:

Katarina Lundell, kommunikationschef Returpack/Pantamera

Tel: 011-19 19 82 Mejl: katarina.lundell@returpack.se

Sara Barthelson Riismark, kommunikatör Returpack/Pantamera

Tel: 011-19 19 67 Mejl: sara.riismark@returpack.se

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot över 1,6 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt