2014-09-23 07:50Pressmeddelande

Veronica 12 år från Söderköping – vinnare i nationell panttävling

null

Under sommarlovet har Veronica Kristersson 12 år varit pantletare och lyckats samla ihop nästan16 000 tomma burkar och petflaskor. Det betyder att hon är en av vinnarna i Pantameras tävling ”Pantletarna”. Utöver alla pengar hon lyckats panta ihop och ett gott miljösamvete är Veronica också lycklig vinnare av en iPad. 

I sommar har Pantamera lockat 920 barn och ungdomar som tillsammans har samlat in över 600 000 burkar och petflaskor. Pantletartävlingen är en av många aktiviteter som Pantamera genomför för att öka medvetenheten kring miljö och återvinning hos barn och unga. Pantletaren Veronica Kristersson från Söderköping lyckades komma på första plats i miljötävlingen genom att samla ihop pant för 15 994 kronor.

– Det är så kul att ha vunnit tävlingen. Vi var många som hjälptes åt för att nå målet. Det var många bekanta och vänner som ställde upp på olika sätt och jag var själv mycket ute på stan och letade, berättar Veronica Kristersson från Söderköping.

Länsborna duktiga på att panta
I snitt pantar svenskarna 163 burkar och flaskor per person, en siffra som ökat successivt de senaste åren. I Östergötlands län ligger siffran ungefär på samma nivå, här ligger snittet på 162.

– Vi är naturligtvis glada över att återvinningen fortsätter att öka. Det är ett kvitto på att vi inte bara tänker på vår miljö utan att vi faktiskt gör en aktiv insats för att minska miljöbelastningen. Barn och unga är vår framtid, därför ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att uppmuntra och lära dem vinsterna med återvinning, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack.

Stora miljövinster
Att panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad för miljön, både när det gäller nedskräpning, energibesparing och koldioxidutsläpp.

– Miljövinsten vid återvinning av aluminiumburkar och petflaskor är mycket stor. Genom att till exempel återvinna en aluminiumburk sparar man hela 95 procent av den energi som går åt för att tillverka en ny, säger Katarina Lundell.

Vill du komma i kontakt med pantletaren kontakta: 
Malin Sundberg, Marknadsassistent Returpack
Mobil: 0702-36 23 22
malin.sundberg@returpack.se

För övriga frågor kontakta:
Katarina Lundell, Kommunikationschef Returpack
Mobil: 0705-645 375
katarina.lundell@returpack.se

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt