2020-09-16 08:27Pressmeddelande

Ungdomar städar svenska stränder efter hemestern

Ungdomar städar strand
Foto: Petter Trens/Städa SverigeUngdomar städar strand Foto: Petter Trens/Städa Sverige

På lördag är det Strandens Dag och International Coastal Cleanup Day, en dag som mobiliserar ungdomar över hela världen i miljöns tjänst. Efter en sommar med hemester behövs insatsen mer än vanligt. Under fanan #Städamera samlas cirka 2000 ungdomar från 81 idrottsföreningar över hela landet för att plocka skräp utmed sina lokala stränder.

Bakom initiativet #Städamera står Städa Sverige och Pantamera som har haft ett samarbete i 10 år. Under de tio åren har nästan 29 000 föreningsungdomar tillsammans samlat in otroliga mängder skräp. Att det finns än mer skräp att plocka i år råder det ingen tvekan om. Trycket på de svenska sommarorterna har varit ovanligt högt under sommaren och det märks inte minst i nedskräpningen.

- Från populära turistmål på östkusten, Öland och i fjällvärlden kommer rapporter om att kommunerna har fått hantera mycket mer skräp än normalt, säger Anton Hedlund, projektledare Städa Sverige.

Men föreningssveriges ungdomar engagerar sig och kraftsamlar för en stor insats på lördag. Städningarna sker förstås ute, och i små grupper för att säkerställa en Corona-anpassad städning för alla deltagare.

– Vi är så glada för att dessa ungdomar vill engagera sig. Det visar att det finns ett stort miljöengagemang hos ungdomarna, och en förståelse för hur viktigt det är att vi tar hand om vår natur. Deras insats bidrar inte bara till renare stränder utan också till en ökad medvetenhet kring miljöfrågor och vikten av att återvinna, säger Lil Berger, projektledare Pantamera.

Strategier för framtiden

Det skräp som ungdomarna samlar in sorteras och kategoriseras. Att analysera det insamlade skräpet är en viktig del i arbetet med att minska framtida nedskräpning. Städa Sverige återkopplar statistiken från städningarna till samarbetspartners och kommuner som sedan kan ta arbetet vidare lokalt.

Media är välkomna att delta

Media hälsas välkomna att närvara vid städningen på lördagen den 19 september. Här finns möjlighet att prata med ungdomarna och deras ledare samt att fotografera. För exakt tid och plats kontakta:

Anton Hedlund, projektledare Städa Sverige
Tel: 070-683 0873


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Lil Berger
Projektledare Marknad
Lil Berger