2017-03-13 16:37Pressmeddelande

Turnépremiär för hållbarhetsturnén we_change i Linköping

null

Sveriges största ungdomssatsning för hållbar utveckling, we_change, rullar återigen ut på turné genom landet. Den 14 mars är det turnéstart på Katedralskolan i Linköping. Med på årets turné finns bland andra stiftelsen Håll Sverige Rent, där Returpack är en av instiftarna.

9 av 10 unga vill ha en mer hållbar värld

91 procent av Sveriges unga anser att världen behöver bli mer hållbar. Detta visar en ny enkätundersökning utförd på Ungdomar.se i februari 2017 med över 1100 svarande i åldrarna 14-25 år. Samtidigt är det bara 37 procent som vet vad de ska göra för att skapa en bättre värld och varannan ung upplever att de inte alls har möjlighet att engagera sig och påverka.

We_change - Sveriges största hållbarhetssatsning för unga

För att ge unga möjlighet att vara med och skapa den framtid som de har rätt till och bidra till att de globala målen uppnås arrangeras we_change – Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. Under våren besöker we_change tillsammans med inspiratörerna Björn Fondén och Evyn Redar åtta städer och möter tusentals gymnasieelever. Den 14-15 mars kommer we_change till Linköping för att möta 1000 ungdomar och skapa en unik plattform där ungdomar, myndigheter, kommun, näringsliv, skola och andra samhällsaktörer möts och tillsammans engagerar sig för en hållbar värld genom inspirationsföreläsning, paneldiskussioner och workshops.

Tider:

Öppet för extern media, 14 mars, Katedralskolan, Linköping

9.00 Inspirationsföreläsning med Evyn Redar och Björn Fondén

10.00 Paneldebatt med Linköpings kommun, IKEA, Sida, Henkel och H&M. Modereras av Evyn Redar och Björn Fondén.

11.15 Tid för intervjuer med inspiratörer, samarbetsaktörer och ungdomar

13.00-15.30 Workshops med samarbetsaktörer

Media är välkomna att närvara under hela dagen men alla intervjuer sker ca kl. 11.15

Önskar ni göra intervjuer vid annan tidpunkt eller närvara under 15 mars? Kontakta Lucella Bergström på ungdomar.se som arrangerar hållbarhetsturnén we_change.

Samarbetspartners we_change Linköping:

IKEA, Sida, Henkel, H&M, Linköpings kommun, WWF och Pantamera tillsammans med Håll Sverige Rent.

För ytterligare information kontakta:

Lucella Bergström, kommunikationsansvarig, we_change, lucella@ungdomar.se, 073 539 00 23

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot omkring 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt