2024-06-25 11:52Pressmeddelande

Träffa Returpack under Almedalsveckan - prata förpackningsförordning med oss

På plats under Almedalsveckan 2024.
Foto: ReturpackPå plats under Almedalsveckan 2024. Foto: Returpack

Den 1 januari 2023 började den nya förpackningsförordningen gälla. I och med det är alla hushåll, företag, organisationer och övriga verksamheter skyldiga att sortera ut plastflaskor och metallburkar med pant från annat avfall, och se till att de kan återvinnas till nya förpackningar.

Under Almedalsveckan finns Returpack på plats för att prata mer om förpackningsförordningen (SFS 2022:1274) och vad den betyder för olika verksamheter.

  • Verksamheters skyldighet att sortera ut plastflaskor och metallburkar från annat avfall
  • Hur plastflaskor och metallburkar ska lämnas i retursystemet
  • Hur utsortering ska ske på platser utomhus
  • Hur alla är med och bidrar till viktiga insamlings- och återvinningsresultat

Enligt förpackningsförordningen har Returpack ett ansvar att driva ett rikstäckande system för separat insamling av plastflaskor och metallburkar som ingår i retursystemet. Returpack ska också kostnadsfritt tillhandahålla insamlingskärl för insamling av plastflaskor och metallburkar som ingår i retursystemet på platser där det uppkommer betydande mängder förpackningsavfall och kommunen har renhållningsansvar. Vidare ska Returpack samråda med kommunerna om utformningen av insamlingskärlen, lämpliga platser för placering av insamlingskärl och hur många insamlingskärl som ska tillhandahållas.

– Dessutom har vi ett informationsuppdrag till både privatpersoner och verksamheter kring allas skyldighet att sortera ut plastflaskor och metallburkar från annat avfall, och hur detta ska göras – även utomhus. Vi ska även informera om de insamlings- och återvinningsresultat som utsorteringen bidrar till, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef för Pantamera vid Returpack.

Utlämning av pantkärl - och insamling av pant

Under Almedalsveckan finns vi även på plats för att lämna ut pantkärl. Om du på ett enkelt sätt vill göra ditt Almedalsarrangemang mer hållbart är du välkommen att hämta ut pantkärl hos oss i Containerparken. Vi finns på plats tisdag-fredag kl 08.00-18.00. Du kan sedan lämna in panten till oss, så ser vi till att den pantas i storpantarautomaten Pantamera Express på Visby Återvinningscentral till förmån för Läkare utan Gränser eller WaterAid.

Containerparken är Almedalsveckans epicentrum för hållbarhetsfrågan, ett forum där samtal, lärorika debatter och förändringskraft får ta plats. Vår container är skapad av konstnären Shora Dehnavi. Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2,7 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Lil Berger
Projektledare Marknad
Lil Berger