2023-05-04 08:30Pressmeddelande

Tomas Kjellker ny VD på Returpack

Tomas KjellkerTomas Kjellker

Returpacks styrelse har utsett Tomas Kjellker till ny VD. Han har mångårig erfarenhet av ledande roller inom bland annat förpackningsindustrin. Den 1 augusti tillträder han sin nya tjänst efter Bengt Lagerman som efter åtta år som VD valt att sluta.

Returpack hanterar det svenska pantsystemet för dryckesförpackningar och är sedan flera decennier en drivande aktör inom cirkularitet och återvinning. Förra året pantade svenskarna över 2,6 miljarder flaskor och burkar, vilket är mer än någonsin tidigare. På Returpacks anläggning på Händelö i Norrköping hanteras allt material för att kunna bli till nya dryckesförpackningar.

Tomas Kjellker har en gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom flera industriella branscher, inte minst från förpackningsindustrin där han arbetat på förpackningstillverkaren PLM/Rexam. 

- Redan tidigt i min karriär kom jag i kontakt med Returpack. Vi som producenter och ägare var alltid väldigt stolta över Returpacks pionjäranda, över den höga återvinningsgraden och de goda resultaten. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten vidare tillsammans med teamet för att möta nya förändringar och kravbilder, säger Tomas Kjellker.

Ständig utveckling av verksamheten

Pantningsgraden i Sverige ligger på 87,4 procent, vilket är nära riksdagens mål på 90 procent insamlade dryckesförpackningar. Sedan starten 1984 har företaget ständigt utvecklat verksamheten med innovativa pantlösningar, effektivisering av materialhantering och transporter, och nya kommunikativa grepp.

- Jag är stolt över att vi kunnat rekrytera Tomas till uppdraget som VD för Returpack. Tomas återvänder till en bransch som han tidigare varit verksam inom genom sin bakgrund inom förpackningsbranschen med kontakter till både bryggerier och livsmedelsindustrin. Hans långa erfarenhet av ledarskap inom industrin kommer att bidra till fortsatt utveckling av Returpack och av det svenska pantsystemet, säger Carina Andersson, Returpacks styrelseordförande.

Tomas Kjellker tillträder sin tjänst den 1 augusti 2023.

Kort om Tomas Kjellker:

- Har mångårig erfarenhet av ledande roller inom industrin, närmast som Senior Segment Manager i det internationella färg- och ytbehandlingsbolaget Sherwin-Williams.
- Har haft ledande positioner inom förpackningsindustrin på PLM/Rexam
- Född 1966, gift och har tre barn, bor i skånska Höllviken

Kort om Returpack:

- Returpack ägs av Sveriges Bryggerier, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelshandlarna
- Returpack startade pantsystemet för aluminiumburk 1984 och för PET-flaskor 1994
- Företaget finns i Norrköping och har ett 80-tal anställda
- Målet med verksamheten är att nå 90 procents insamlingsgrad av metallburkar och plastflaskor som ingår i pantsystemet. För 2022 var insamlingsgraden 87,4 procent
- 2022 pantades 2,63 miljarder förpackningar vilket resulterade i 50 138 ton materialåtervunnen råvara
- Verksamheten styrs av en förordning, och tillsynsmyndighet är Naturvårdsverket
- Returpack är företaget bakom kommunikationskonceptet och varumärket Pantamera

Mer information och kontakt:

Carina Andersson, styrelseordförande Returpack, 076-8212626
Tomas Kjellker, 073-0481235Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2,6 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell