2020-10-27 07:10Pressmeddelande

Sveriges minsta klimatrörelse sparade 180 000 ton koldioxid förra året

Sveriges minsta klimatrörelse_Sveriges minsta klimatrörelse_

Sedan 1984 har Pantamera påmint oss konsumenter om att panta, ofta med medryckande musik och humor. Och vi har varit bra på att haka på, att panta har blivit lite av en klimatrörelse i Sverige. Med det nya reklamkonceptet ”Sveriges minsta klimatrörelse” vill Pantamera lyfta fram den stora klimatnytta som skapas av den lilla rörelse som krävs för att lägga en burk eller flaska i pantautomaten.

Varje gång man pantar sparar man lite koldioxid och över tid blir besparingen enorm. Under förra året motsvarade all pant i Sverige en koldioxidbesparing på 180 000 ton. Sedan pantsystemet infördes har vi pantat över 41 miljarder burkar och flaskor, vilket motsvarar en besparing på cirka 3,5 miljoner ton koldioxid.

– Vi pantar mer och mer i Sverige för varje år och egentligen är Pantamera kanske en av landets största klimatrörelser som innebär en enorm klimatnytta. I den nya kampanjen leker vi lite med den kroppsliga rörelsen, det är ju en väldigt liten rörelse som behövs för att lägga in burken eller flaskan i pantautomaten, säger Katarina Lundell.

Den nya reklamkampanjen ”Sveriges minsta klimatrörelse” lanseras under den här veckan och kommer att gå som tv-reklam, bio, utomhus, i tunnelbana och butiker samt i sociala kanaler.

– Vår strategi har alltid varit att uppmuntra till att panta mera med glimten i ögat och med musiken som en bärande del. Den kommunikationen kommer vi att fortsätta med parallellt med klimatargumenten, säger Katarina Lundell, kommunikations- och marknadschef på Pantamera.

Väntat rekord även i år

Förra året pantade vi 2,15 miljarder burkar och flaskor i landet. Mycket talar för att vi kommer att slå det rekordet i år, vilket har flera förklaringar.

– Antalet pantade burkar och flaskor ökar ständigt, både till följd av att vi blir fler invånare som konsumerar mer dryck och att fler förstår vikten av att panta i form av klimatnytta. Men i år verkar det som att pantningen kommer att öka mer än tidigare år till följd av corona. Det är högst troligt då vi har förändrat vårt beteende och tillbringat mer tid hemma. De burkar och flaskor som konsumeras i hemmet pantas i högre utsträckning än de vi konsumerar ”on the go”, säger Katarina Lundell.

Se filmen härOm Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark