2009-06-23 08:00Pressmeddelande

Sverige pantar sig kvar i världstoppen

null

Färsk statistik från Returpack visar att Sverige håller sig kvar i toppen bland länder som är bäst i världen på att panta. I snitt pantade vi 142 burkar och flaskor per person under 2008, vilket är en rejäl ökning från året innan då snittet låg på 135. Bäst är man i Strömstad med över 1000 burkar per person och i botten ligger Salem med 50.

Siffrorna bygger på Returpacks statisk från förra året då vi i Sverige återvann totalt 1.44 miljarder burkar och flaskor, vilket gör oss till ett av de bästa länderna i världen. Nästan 9 av 10 burkar och PET-flaskor återvinns och blir till nya burkar och flaskor.

– Vi på Returpack har som vision att alla burkar och flaskor som säljs ska återvinnas. Sverige är sedan länge ett föregångsland när det gäller pantning och vi har ett världsledande pantsystem. Att vi svenskar är så bra på att panta handlar till stor del om att många är medvetna om miljövinsterna när det gäller återvinning, säger Pelle Hjalmarsson, vd på Returpack.

Stora miljövinster
Miljövinsten när det gäller återvinning av aluminiumburkar är mycket stor. Genom att återvinna en aluminiumburk sparar man hela 95 procent av den energi som går åt för att tillverka en helt ny.

– Genom en enkel vardagshandling kan vi därmed ta igen en del av den energi som vi förbrukar när vi exempelvis duschar, lagar mat eller tittar på tv. Och det är så vi måste tänka för att värna om miljön, fortsätter Pelle.

Norrmän pantar i Sverige
Jämför man kommunerna i Sverige är skillnaden mellan de som pantar mest och de som pantar minst stor. I topp ligger Strömstad med 1017 pantade burkar och flaskor per person, i botten hamnar Salem på 50.

– När det gäller statistik på kommunnivå så vet vi att de som har stora handels- och köpcentrum generellt har en fördel. När det gäller Strömstads höga siffror så är det till stor del gränshandelns förtjänst med norrmän som handlar och pantar i kommunen, säger Pelle.

Pantning på topp efter midsommar
Enligt pantstatistiken per län kan man tydligt se att det är de län som gränsar till Norge som ligger i topp. Till topplistan hör också Gotland, vilket förklaras med de många turisterna.

– Vi konsumerar mer dryck under sommaren vilket visar sig i pantstatistiken och efter midsommarhelgen ligger pantningen på topp, avslutar Pelle.

FAKTA
Totalt återvinns 88 procent eller 1,44 miljarder av de burkar och PET-flaskor vi dricker ur, och blir till nya burkar och flaskor. Det innebär att regeringens uppsatta mål på en 90-procentig återvinning nästan är uppfyllt. När det gäller återvinningsgraden för burkar ligger den på 91 procent vilket innebär att målet redan överträffats.

För mer information kontakta:
Pelle Hjalmarsson, vd Returpack
Tel: 011-19 19 61
pelle.hjalmarsson@returpack.se

Katarina Lundell, marknadschef Returpack
Tel: 011-19 19 82
Katarina.lundell@returpack.se

Se bifogad topp- och bottenlista per kommun och län.
Fullständig statistik per län och kommun finns att hämta på www.returpack.se

Ytterligare information, bilder och filmer etc, finns på www.newsdesk.se/pressroom/ab_svenska_returpack


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt