2008-03-11 07:00Pressmeddelande

Svenskt rekord i pantning - 1.4 miljarder burkar och flaskor återvanns 2007

null

Returpack välkomnar trenden som fått allt fler svenskar att engagera sig i miljöfrågan. Sverige fortsätter att hålla sig i den absoluta världstoppen när det gäller pantning av aluminiumburkar och plastflaskor och förra året pantades och återvanns 1,4 miljarder förpackningar. Energin som sparas genom återvinningen räcker till uppvärmningen av drygt 21000 medelstora svenska villor under ett år.

I Sverige pantades totalt 85 procent av alla plastflaskor och aluminiumburkar som såldes 2007. Antalet pantade förpackningar var 150 miljoner fler än året innan. Aluminiumburkarna står för den högsta återvinningsgraden, 87 procent, och Returpack har goda förhoppningar om att nå sitt uppsatta mål på 90 procent. Något tuffare är det med de små plastflaskorna.

– Små plastflaskor drar ned vårt snitt beroende på att de ofta konsumeras utanför hemmiljön. Dessutom är den yngre målgruppen, som vanligtvis köper småflaskorna, generellt något sämre på att panta, säger Jan Rehnberg, vd på Returpack.

Satsar på barn och ungdom Som ett led i att öka medvetenheten hos kommande generationer satsar Returpack på olika aktiviteter riktade till barn och ungdom. Förutom Pantresan, skoltävlingen som just nu pågår för tredje året i rad, satsar man bland annat på ungdomsaktiviteter och en interaktiv hemsida med pedagogiska spel och tips på pantaktiviteter.

- Barn och ungdomar är viktiga målgrupper för framtiden. Förra året engagerade vi över 8000 elever genom Pantresan, och därmed också deras kompisar, föräldrar, lärare och andra i barnens omgivning, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Stora energivinster Jämfört med att producera en burk av ny metall så sparar man 95 procent av energin genom att producera en burk av återvunnet aluminium. Trots denna stora miljövinst är det många länder som inte kommit lika långt som Sverige. Den globala återvinningsgraden ligger på blygsamma 60 procent och Sverige fortsätter att vara ett föregångsland.

– Vi har ett väl fungerande pantsystem som vi hela tiden utvecklar. Dessutom gör vi attitydundersökningar och följer trender för att inte bara lyckas behålla, utan också öka återvinningsgraden i Sverige, avslutar Jan Rehnberg.

För mer information kontakta:

Jan Rehnberg, vd Returpack Tel: 011 - 19 19 61

Katarina Lundell, marknadschef Returpack Tel: 011 -19 19 82 katarina.lundell@returpack.se www.pantamera.nu


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell