2014-06-17 07:52Pressmeddelande

Svensk toppnotering i pantning - visar färsk statistik från Returpack

null

Antalet pantade burkar och petflaskor ökar i Sverige. Enligt färsk statistik från Returpack pantade vi i snitt 163 burkar och flaskor per person under förra året. Sammanlagt återvann vi 1,68 miljarder förpackningar, vilket motsvarar en energibesparing på 326 miljoner kWh, det räcker till att värma upp 25 000 villor under ett helt år.

– Det är helt fantastiskt resultat! Vi har återvunnit nästan 100 miljoner fler förpackningar än vi gjorde under 2012. Visserligen har konsumtionen ökat, men det är inte givet att återvinningen hänger med i samma takt, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack.

Av landets 290 kommuner har pantningen ökat i hela 273 kommuner. I topp bland kommunerna ligger Strömstad på 2 511 pantade burkar och petflaskor per person. 

– Strömstad har legat i topp sedan många år vilket har sin naturliga förklaring. De har mycket gränshandel, så många av de som pantar i Strömstad är norrmän, säger Katarina Lundell.

Bättre på att panta det vi konsumerar hemma
Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och petflaskor som säljs ska återvinnas. Det målet nås när det gäller burkar och de stora petflaskorna, däremot är vi inte lika bra på att panta den lilla petflaskan.

– Det hänger ihop med konsumtionsmönstret. Burkar och stora petflaskor konsumerar vi oftast hemma, och våra undersökningar visar att det som konsumeras i hemmet är vi bättre på att återvinna. Den lilla petflaskan konsumerar vi däremot ofta utanför hemmet. Därför har vi gjort många specifika insatser för att öka återvinningen av just den lilla petflaskan, säger Katarina Lundell.

Framgångsrika sommarsamarbeten
Under de senaste åren har Returpack inlett ett 30-tal nya samarbeten för att öka antalet pantställen runt om i landet. Det har gjort att vi har fått ytterligare omkring 2000 platser runt om i landet där man kan lämna sin pant.

– Sommaren är en tid då vi är extra aktiva, eftersom det är då man konsumerar som mest dricka utomhus. Dels deltar vi på festivaler, både med att samla in pant och med inspirerande aktiviteter. Vi har också en pantletartävling för ungdomar som pågår under hela sommarlovet samt pantamera-bud i form av sommarjobbare som samlar in pant på turistorter. Dessutom har vi aktiva samarbeten med exempelvis campingplatser och småbåtshamnar, säger Katarina Lundell.  

Pressvideo med Returpacks kommunikationschef Katarina Lundell;

Webb-format Mp4

Se bifogade topplistor per kommun och län.
Fullständig statistik per län och kommun finns att hämta på http://www.pantamera.nu/sv/pantstatistik-kommun-2013

För mer information kontakta:

Katarina Lundell, kommunikationschef Returpack

Tel: 011-19 19 82
katarina.lundell@returpack.sePelle Hjalmarsson, vd Returpack

Tel: 011-19 19 61
pelle.hjalmarsson@returpack.se

Mer information och bilder finns på: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ab_svenska_returpack

Så har vi räknat:

Antal återvunna burkar 2013 var 1 126 miljoner vilket motsvarar 225 miljoner kWh

Antal återvunna stora petflaskor var 271 miljoner vilket motsvarar 65 miljoner kWh

Antalet återvunna små petflaskor var 281 miljoner vilket motsvarar 36 miljoner kWh

Sammanlagt antal kWh = 326 miljoner

Enligt energimyndigheten går det åt 13 480 kWh att värma upp en medelstor villa under 1 år.

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 89 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt