2013-08-20 07:50Pressmeddelande

Stora PET-flaskan överträffar återvinningsmålen – 93.9 procent återvinns

null

Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta, nästan nio av tio burkar och PET-flaskor återvinns. När det kommer till den stora PET-flaskan är vi ännu bättre, där återvinns hela 93,9 procent (för övriga icke pantbara plastförpackningar ligger återvinningen på 26 procent). En färsk undersökning visar att av de PET-flaskor som inte pantas återanvänds en stor del till annat.

– De stora PET-flaskorna konsumeras i första hand i hemmet och det som konsumeras hemma är vi bättre på att panta. Dessutom visar våra undersökningar att många av de PET-flaskor som inte pantas återanvänds till annat i hemmet, till exempel för förvaring av hemgjord saft, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera.

Många PET-flaskor återanvänds till annat
Av alla de 284 miljoner stora PET-flaskor som konsumerades under 2012 pantades hela 93.9 procent, dvs 267 miljoner flaskor. Pantamera lät nyligen genomföra en undersökning för att se vad som händer med de flaskor som inte pantas. Den visade att konsumenterna i hög grad återanvänder flaskorna till annat, som vattenkanna eller annan förvaring av exempelvis saft. Eller så sorteras de i plaståtervinningen. Av de flaskor man redan återanvänt till annat pantas en stor del eller sorteras i plaståtervinningen.

– Att PET-flaskorna återanvänds till annat är förstås positivt. Det är också glädjande att många väljer att panta eller återvinna flaskorna efter att de är återanvända. Det innebär att ett fåtal hamnar i soporna, säger Katarina Lundell.

Energibesparing viktigt incitament
Pantamera genomför löpande undersökningar för att öka förståelsen för konsumenternas beteende. Undersökningarna visar bland annat att den positiva miljöeffekten är ett viktigt incitament för att återvinna, men att även panten har stor betydelse.

– Eftersom återvinningen av andra icke pantbara plastförpackningar ligger på betydligt lägre nivåer har naturligtvis panten i sig en betydelse. Men självklart handlar det också om ett långt och systematiskt kommunikationsarbete för att uppmuntra till att panta mera, säger Katarina Lundell.

Återvinningen fortsätter öka
Under 2012 pantade vi svenskar 12 miljoner fler burkar och PET-flaskor än under 2011. Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, har som vision att alla burkar och flaskor som säljs också ska återvinnas.

– Vi är naturligtvis glada över att återvinningen fortsätter att öka. Det är ett bevis för att vi inte bara tänker på vår miljö utan att vi faktiskt gör en aktiv insats för att påverka miljön positivt. Varje pantad burk och PET-flaska gör skillnad, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack.

Stora miljövinster
Att panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad för miljön, både när det gäller nedskräpning, energibesparing och koldioxidutsläpp. Fem pantade stora PET-flaskor motsvarar lika mycket energi som det går åt för att använda datorn under ett helt dygn.

–  Även om vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta så är jag övertygad om att vi kan bli ännu bättre. Därför jobbar vi på Returpack ständigt för att öka återvinningen ytterligare. Bland annat genom informationskampanjer men också genom att öka tillgängligheten, säger Katarina Lundell.

Fakta
·  Pantbeloppet för den stora PET-flaskan är 2 kronor.
·  Statistik kring återvinningen av övriga plastförpackningar kommer från FTI (Förpacknings och   tidningsinsamlingen) och gäller för 2011.
·  Statistik kring återvinningen av burkar och PET-flaskor kommer från Returpack och avser 2012.

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet – ett system i världsklass. Målet är att 90% av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 89 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. Årligen återvinns över 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor. Huvudkontoret liksom fabriken ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. Returpack är en av stiftarna till Håll Sverige Rent. www.pantamera.nu/Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt