2023-12-06 13:03Pressmeddelande

Stor PET når över insamlingsmålet – över 93% pantas

PET-flaska i pantautomat
Fotograf: Returpack - PantameraPET-flaska i pantautomat Fotograf: Returpack - Pantamera

Nu lackar det mot jul och det dricks – och pantas – alltmer dryck på stor PET-flaska. Just stora PET-flaskor konsumeras ofta hemma och är den dryckesförpackning med pant som pantas allra bäst.

- Vi följer insamlingsstatistiken över pantade förpackningar löpande och just stor PET har i princip alltid legat över det nationella insamlingsmålet om 90 procent. De undersökningar vi gör regelbundet visar att vi är bättre på att panta de burkar och flaskor som vi konsumerar i hemmet än de vi konsumerar ”on the go”, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef vid Pantamera/Returpack.

För den stora PET-flaskan ligger insamlingsgraden just nu på 93,6% (R12 oktober), men även för helåret 2022 låg den förpackningen bra till med 91,3%.

Alla flaskor och burkar som pantas ingår i kretsloppet för dryckesförpackningar. Detta är ett cirkulärt system, där pantade flaskor och burkar kan bli till nya flaskor och burkar. Under 2022 bidrog svenskarna med över 2,6 miljarder pantade förpackningar vilket motsvarar 250 pantade förpackningar per person. Över 50 000 ton material (varav det mesta består av aluminium och klar PET) återvanns under 2022 och kunde på så sätt bli till nya dryckesförpackningar, vilket är mer än någonsin tidigare.

Under Q1 2024 publicerar vi insamlingsstatistiken för år 2023.Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2,6 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell