2012-02-27 09:35Pressmeddelande

Stor miljösatsning i Svenska fjällen – Sportlovsfirare ska panta mera

null

Cirka 2,3 miljoner svenskar turistar i fjällen varje år. I år gör Returpack en storsatsning för att få fjällturisterna att panta mera. Genom att erbjuda skidanläggningarna ett återvinningskoncept, med designade pantkärl, informationsmaterial och hämtning av panten, vill man öka återvinningen av burkar och PET-flaskor.

Redan förra året inledde Returpack ett samarbete med ett antal skidanläggningar i mindre skala. Nu har konceptet vidareutvecklats bland annat med specialdesignade pant-igloos och sammanlagt har åtta anläggningar valt att delta i projektet. Målsättningen är att utöka samarbetet med ytterligare anläggningar under kommande år.

– Undersökningar visar att den dryck på burk och flaska som konsumeras utomhus och på semestern inte återvinns i samma utsträckning som när man befinner sig i hemmet. Vi vet också att många fjällstugor ligger långt ifrån en pantautomat. Genom att samarbeta med skid- och stuganläggningar vill vi underlätta för alla att panta mera, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack.

Stora miljövinster

Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta. I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor och miljövinsterna är stora. Genom att tillverka en burk av återvunnet aluminium sparar man 95 procent energi jämfört med nytillverkning.

Samtliga skidanläggningar som deltar i projektet har valt att skänka pantpengarna till välgörenhet. I Idre går pengarna till den utrotningshotade fjällräven.

– För oss som bedriver vår verksamhet i naturen är det extra angeläget att värna om den. Vi vet också att det kan vara besvärligt för våra gäster som lämnar sina stugor i en fullastad bil att åka en extra sväng förbi en pantautomat. Genom samarbetet med Returpack underlättar vi för gästerna att göra en miljöinsats, säger Joacim Johansson.

Flera åtgärder

Att underlätta pantning i fjällen är en av många åtgärder som Returpack genomför för att öka återvinningen.

– Vi har som vision att alla burkar och flaskor som säljs ska återvinnas och vi testar många olika lösningar för att öka återvinningsgraden. I grunden handlar det om att förändra attityder och beteenden så att vi alla tar vårt miljöansvar, säger Katarina Lundell.

Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50 procent av Sveriges Bryggerier AB, till 25 procent av Sveriges Dagligvaruhandel och till 25 procent av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt