2022-01-10 08:07Pressmeddelande

Stockholm citys snabbaste pantstation öppnar på Hötorget

Pantare vid Hötorget
Foto: ReturpackPantare vid Hötorget Foto: Returpack

Den 10 januari öppnar Stockholm citys snabbaste pantstation på Hötorgets tunnelbaneplan. Det är ett nytt koncept från Pantamera som ska öka servicen för storstadsborna och vara ett komplement till citynära butiker som kan ha svårt att ta emot stora volymer pant.

– Vi på Pantamera arbetar ständigt för att göra det enklare och mer tillgängligt att panta. Vår nya pantstation är ett viktigt komplement till de butiker i city som idag har svårt att ta emot större volymer pant. Det fina läget blir också en bra plattform för att nå ut med budskap till pantarna om vilket miljösmart pantsystem vi har och vilken miljöinsats de gör som pantar, säger Lil Berger, projektledare för satsningen vid Returpack/Pantamera.

Flera utbetalningsmetoder

Den nya pantstationen öppnar på Hötorgets tunnelbaneplan, i korsningen Kungsgatan och Sveavägen. Ersättningen för panten kan utbetalas på olika sätt, bland annat genom en unik lösning där pantaren kan få sina pantpengar utbetalda direkt som kontanter, men också som en digital överföring av pantpengen till pantarens bankkonto eller som en donation till stiftelsen Friends.

– En snabb storpantarautomat mitt i Stockholm city är bra för många, oavsett om det är pant som samlats in på arbetsplatser, caféer eller kiosker, av idrottsföreningen eller av den som samlar pant för egen del, säger Lil Berger.

Öka pantningsgraden i storstäder

Senaste helåret – 2020* – visar att pantningsgraden i Stockholm ligger något lägre än riksgenomsnittet. 2020 pantades 156 förpackningar per person i Stockholms kommun, medan rikssnittet låg på 214 förpackningar per person. Men det är inte unikt för Stockholm, då storstadsregionerna generellt har lägre pantningsgrad än övriga kommuner.

– På Pantamera arbetar vi kontinuerligt för att göra det ännu enklare att panta, oavsett var man bor. Det kan handla om att öka tillgängligheten genom fler pantställen, bredda systemet med olika typer av automater och utveckla nya utbetalningsmetoder, säger Lil Berger.

Välfungerande pantsystem – en garanti för cirkularitet

I Sverige har vi ett av världens äldsta och mest framgångsrika pantsystem. Redan 1984 pantades den första metallburken och pantningen har ökat konstant sedan dess. Under 2020 kom över 2,2 miljarder förpackningar in till Returpacks anläggning i Norrköping via Sveriges 3 202 pantställen och 4 312 pantmaskiner. Ett väl fungerande insamlingssystem är helt avgörande för att skapa cirkularitet.

– För att ett återvinningssystem ska skapa maximal miljönytta behöver kretsloppet vara slutet. Vårt svenska pantsystem garanterar att materialet kan återvinnas till nya dryckesförpackningar, vilket är den mest gynnsamma återvinningen då materialet utnyttjas till fullo, avslutar Lil Berger.

* Pantstatistiken för 2021 publiceras under tidig vår 2022.Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Lil Berger
Projektledare Marknad
Lil Berger