2013-06-20 07:48Pressmeddelande

Solens och vindarnas Ö – en förebild för campingpantning

null

Så här i midsommartider fylls campingplatserna och det konsumeras mycket dryck på burk och PET-flaska utomhus. Då är det extra viktigt att göra det enkelt att återvinna. För några år sedan inledde organisationen Camping Öland, där 21 campingplatser ingår, ett samarbete med Pantamera i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Ett lyckat samarbete som nu står som förebild för campingplatser i hela södra Sverige. Merparten av pantpengarna från Ölands campingar går till WWF:s arbete för att rädda Östersjön.

Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta. I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor. Camping Öland är en av Pantameras många samarbetspartners för att öka återvinningen ytterligare.

–  För oss som arbetar inom turismen på Öland är det viktigt att göra det enkelt för våra gäster att ta miljöhänsyn. Att pengarna dessutom går till rädda Östersjön känns rätt och inte minst för kommande generationers Öland, säger Catrin Sörensson, ordförande i Camping Öland.

–  Under sommaren är konsumtionen hög och det kan vara långt till närmaste pantautomat. Genom ett aktivt samarbete med campingplatser underlättar vi för semesterfirare att bli av med sin pant, samtidigt som pantpengarna bidrar till en mycket betydelsefull verksamhet, säger Carita Classon, produktchef på Pantamera.

Miljövinst på 40 853 kilo koldioxid
Samarbetet innebär i stora drag att Pantamera bidrar med uppmärkta pantigloos och sköter tömning och transport av alla insamlade burkar och PET-flaskor. Under förra året bidrog Camping Ölands pant med hela 110 000 kronor i pantpengar som gick till WWF:s arbete för att rädda Östersjön. Panten motsvarade en miljövinst på 40 853 kilo koldioxid, vilket är lika mycket som 250 flygresor mellan Stockholm och Göteborg. I år har ytterligare 85 campingplatser i södra Sverige valt att samarbeta med Pantamera.

–  ­Miljön är ett gemensamt ansvar därför är vi är mycket glada för alla våra nya samarbeten. Att panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad för miljön, både när det gäller nedskräpning, energibesparing och koldioxidutsläpp. Att panta en enda burk sparar lika mycket energi som det går åt att spela tv-spel i åtta timmar, säger Carita Classon.

För mer information kontakta:
Carita Classon, produktchef Pantamera/Returpack
Tel: 0708-71 75 80
carita.classon@returpack.se

Catrin Sörensson
Tel: 070-6249356
catrin@kcsaxnas.se

Bildtext: Caatrin Sörensson, ordförande i Camping Öland.


Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt