2024-01-15 07:10Pressmeddelande

Snart är det svenska pantsystemet helt fossilfritt

100% eldriven panttransport.
Foto: 2 Fotografer100% eldriven panttransport. Foto: 2 Fotografer

I dagarna tas Returpacks nya elektrifierade flexoekipage i bruk. Ytterligare ett steg på vägen mot målet, att transporterna ska vara helt fossilfria 2025. Ett mål som ligger inom räckhåll redan under 2024.

I Norrköping på Händelö ligger Returpacks anläggning, det svenska pantsystemets hjärta. Hit transporteras alla pantade dryckesförpackningar i Sverige, för att kunna bli till nya förpackningar i ett slutet cirkulärt system. Årligen bidrar pantsystemet till en besparing på 180 000 ton koldioxid.

– Genom att få hela svenska folket att panta gör vi en stor klimatinsats och det är givetvis viktigt att vi dessutom, i vårt vardagliga arbete, har höga målsättningar för vårt hållbarhetsarbete, säger Sara Bergendorff, hållbarhets- och kvalitetschef på Returpack.

Returpack har högt ställda mål: att verksamheten ska vara klimatneutral till 2030. Ett viktigt delmål på vägen mot klimatneutralitet är att transporterna till dess är 100 procent fossilfria, vilket troligtvis kommer att uppnås redan 2024. Under 2023 hade Returpack ett mål på 99,5 procent fossilfria transporter och nådde 99,8 procent under sista kvartalet.

– Vi uppnår med högsta sannolikhet vårt mål ett år tidigare, vilket vi är väldigt stolta över. Vi hanterar ständigt ökande pantvolymer och jobbar därför kontinuerligt med att förbättra våra logistiklösningar och hållbarhetssäkra våra transporter. Tillsammans med våra leverantörer och det nya eldrivna flexoekipaget har vi nu tagit ytterligare ett viktigt steg på resan mot klimatneutralitet till 2030, säger Marie Skoog, logistikchef på Returpack/Pantamera.

I flera år har Returpack ställt om för att transporterna ska bli helt fossilfria, med hjälp av bland annat biogas och elektrifiering av flottan. I dagarna tas en helt ny elektrifierat flexoekipage i bruk, men redan i juni 2023 började en av Sveriges första eldrivna komprimatorbilar att transportera pantade förpackningar, och överraskade positivt på många plan. Den planerade körsträckan per laddning har visat sig vara längre än beräknat, och genom att följa och analysera den data som genererats har man kunnat optimera rutterna ytterligare.

– Det handlar om att få maximalt med körsträcka utan att nyttja offentliga laddningar mer än absolut nödvändigt. På så sätt kan vi använda tiden till insamling istället för laddning, fortsätter Marie Skoog.

Konferens om elektrifierad fordonspark

– Just datainsamling och analys är en nyckel i en effektiv elektrifierad fordonsflotta, men också att utbilda förarna. Vid övergång till eldrivna fordon kan föraren påverka energiåtgången i mycket större utsträckning än med förbränningsmotor, säger Marie Skoog.

För att framtidssäkra verksamheten och inspirera samarbetspartners och leverantörer kommer Returpack att hålla en konferens 7–8 februari om omställningen till elektrifierade transporter. Huvudpunkter på konferensen är erfarenheter från leverantörernas omställningsarbete, uppkopplade fordon för beslutstöd, fordonsutbud och batterikapacitet, planering av laddning och laddparker, samt hur behoven av kapacitet i elnätet ser ut framöver.

– Vi vill som en stor logistikaktör dela med oss av våra kunskaper och vi har stor tilltro att vi tillsammans med våra leverantörer och andra intressenter har tillräcklig kunskap och vilja att skynda på omställningen mot ett emissonsfritt pantsystem, avslutar Marie Skoog.

Fakta: Returpacks Flexoekipage

Den nya elbil som nu tas i bruk är en Volvo FH Electric med tågvikt på 64 ton. Den kommer till att börja med gå från lagret i Karlstad till fabriken i Norrköping, lastad med 160 kbm material. Avtalspart är Alltransport och åkeriet Göte Janssons. Flexoekipagen har under 2023 kört 122 000 mil med 63 000 kbm pantförpackningar från våra 25 mellanlager som är placerade från Luleå i norr till Staffanstorp i söder.

Volvo FH Electric, 64 ton
Batterikapacitet 540 kWh
Motoreffekt 490 kW
Beräknad räckvidd ca 30 mil
Laddkapacitet 250 kWOm Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2,6 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Marie Skoog
Logistikchef
Marie Skoog