2008-06-03 08:00Pressmeddelande

Skåningar dåliga pantare - enligt färsk statistik från Returpack

null

I snitt pantar vi svenskar 135 burkar och flaskor per person och år. Det gör oss till ett av de bästa pantarländerna i världen, vilket innebär stora miljövinster och minskad nedskräpning. Den senaste statistiken från Returpack visar att skåningar är dåliga på att panta – här pantas endast 121 förpackningar per invånare. En av anledningarna kan vara privatimporten från Tyskland och Danmark. Bäst på att panta är man i Värmland, men det är normännens förtjänst.

Siffrorna bygger på Returpacks statistik från förra årets pantning då vi i Sverige slog rekord. Totalt pantades det 1,4 miljarder burkar och flaskor i hela landet, vilket är ett snitt på 135 per person. Generellt ligger de större städerna under genomsnittet vilket inte förvånar Returpack.

–    Andra undersökningar vi har gjort visar att det är unga i storstäderna som är de sämsta pantarna. De konsumerar mer dryck ”on the go” och det som konsumeras utomhus är man mindre benägenhet att panta, säger Jan Rehnberg, vd på Returpack.

Bjuv och Lomma i botten
Tittar man på samtliga kommuner i Sverige är skillnaden mellan de som pantar mest och de som pantar minst stor. I topp ligger Strömstad där det i snitt pantas 930 burkar och flaskor per invånare, i botten hamnar Ydre kommun med knappa 46 förpackningar per person. På Returpacks bottenlista återfinns också de två skånska kommunerna Bjuv och Lomma med 55 respektive 75 burkar och flaskor per person. Men trots att siffrorna tydligt visar att Strömstad kommun leder pantligan tror inte Jan Rehnberg, att strömstadsbor är mer miljömedvetna än andra svenskar.

–    Jag tror snarare att det är normännen som ligger bakom de höga siffrorna eftersom Strömstad gränsar till Norge. Att Skåne hamnar i botten kan nog delvis förklaras med att fler skåningar handlar öl i Tyskland och Danmark och att och att de inte ger pant i Sverige. Men det är viktigt att påpeka att pantautomaterna tar emot även utländska burkar och att miljöinsatsen är densamma, säger han.

Ökad konsumtion på sommaren

Enligt pantstatistiken per län kan man tydligt se att det är de län som gränsar till Norge som ligger i topp. Till topplistan hör också Gotland, vilket förklaras med de många turisterna.

–    Vi konsumerar mer dryck under sommaren och självklart visar det sig i statistiken. För att öka pantningsgraden ytterligare i sommar uppmuntrar vi ungdomar att tjäna lite extra pengar genom en panttävling, säger Jan.

Stora energivinster
Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta och ett föregångsland när det gäller pantning. Av alla burkar och flaskor som säljs pantas ungefär 85 procent. Returpacks målsättning är högre än så – 90 procent ska återvinnas och bli till nya burkar och flaskor.
Jämfört med att producera en burk av ny metall så sparar man 95 procent av energin genom att producera en burk av återvunnet aluminium.

För mer information kontakta:
Jan Rehnberg, vd Returpack
Tel: 070-590 09 69
jan.rehnberg@returpack.se

Se bifogad topp- och bottenlista per kommun och län.
Fullständig statistik per län och kommun finns att hämta på www.returpack.se


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell