2013-05-20 08:00Pressmeddelande

Shell/7-Eleven pantar mera – Returpack och Reitan Convenience Sweden AB i nytt samarbete

null

Returpack och Reitan Convenience Sweden inleder ett samarbete i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor på de svenska vägarna. Reitan Convenience Sweden driver 109 bensinstationer under varumärket Shell/7-Eleven och samtliga butiker är nu anslutna till pantsystemet och kommer erbjuda sina kunder att lämna panten i speciella kärl.

Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta. I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor. Trots det är det omkring 200 miljoner burkar och flaskor som inte pantas varje år. Returpack jobbar ständigt för att hitta nya samarbeten som gör att återvinningen ska öka ytterligare.

– Vi är mycket glada över samarbetet som gör det lättare för bilisterna att lämna pant och därmed göra en insats för miljön. Det är också roligt att de som arbetar på stationerna är så positiva till samarbetet, säger Erik Ebbeson, kundchef på Returpack.

Ökad tillgänglighet
De senaste åren har Returpack arbetat för att öka tillgängligheten till pantsystemet för konsumenterna. Idag finns det drygt åttatusen ställen där man kan lämna sin pant, av dessa är drygt tretusen butiker med pantautomater.

– Vi försöker anpassa pantsystemet till hur samhället ser ut i dag med de nya konsumtionsmönster vi har. Idag konsumeras allt mer dricka utanför hemmet. Den här satsningen är ytterligare ett sätt att underlätta för konsumenterna att göra sig av med sina tomma burkar och PET-flaskor. Ju lättare det är att göra en miljöinsats desto bättre, säger Erik Ebbeson.

En del i miljöarbetet
Reitan Convenience Sweden arbetar inom flera områden för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Miljövinsten när det gäller pantning är stor, genom att tillverka en burk av återvunnet aluminium sparar man 95 procent energi jämfört med nytillverkning.

– Det är mycket glädjande att få göra detta tillsammans med Returpack. Samarbetet ligger helt i linje med vår miljösatsning och förutom att öka återvinningen bidrar det även till att minska nedskräpningen runt om i Sverige, säger Helena Ekdahl, HR-Chef på Reitan Convenience Sweden AB.

För mer information kontakta:
Erik Ebbeson, kundchef Returpack
erik.ebbeson@returpack.se
Tel: 0705 08 28 96

Helena Ekdahl, HR-Chef Reitan Convenience Sweden AB
helena.ekdahl@reitanservicehandel.se

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt