2008-01-23 08:51Pressmeddelande

Returpacks skoltävling ska få oss att panta mera

För tredje året i rad arrangerar Returpack Pantresan, en skoltävling med syfte att öka miljömedvetandet hos barn och ungdomar. Förra året medverkade över 8 000 elever och tävlingen har blivit en viktig kanal för Returpack i arbetet med att säkra den framtida återvinningsgraden för aluminiumburkar och plastflaskor i Sverige.

Barn och ungdomar är viktiga målgrupper i kampen om att få tillbaka aluminiumburkar och plastflaskor in i kretsloppet. Sedan många år toppar Sverige statistiken i världen med 85 procent i återvinningsgrad. Men Returpack menar att vi kan bli ännu bättre. Bland annat när det gäller de små plastflaskorna som har en sämre återvinningsgrad.

– Att förmedla kunskap om hur kretsloppet fungerar är en del i vårt arbete och här har Pantresan blivit en viktig kanal. Lär vi barnen vikten av återvinning redan på ett tidigt stadium så säkrar det vår framtida miljö, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Stort genomslag Pantresan är uppdelad i två steg. Första steget handlar om att rusta eleverna med den kunskap om kretsloppet som behövs för att gå vidare till steg två som är själva uppgiften – att utforma tävlingsbidraget. Till sin hjälp får lärarna undervisningsmaterial och förslag på lektionsupplägg från Returpack. I upplägget ingår även att klassen ska göra ett studiebesök vid en pantautomat.

– Totalt har mer än 15 000 elever deltagit i tävlingen. Därutöver lät flera lärare undervisningsmaterialet cirkulera på skolorna så att även klasser utanför tävlingen blev delaktiga. Lägger man sedan till barnens påverkan på föräldrar och andra i sin omgivning, så ser man vilket stort genomslag Pantresans budskap fått, säger Katarina Lundell.

Delvis nytt prisbord

Årets Pantresa startade den 14 januari och pågår fram till den 18 april. I maj tillkännages vinnarna och nytt för i år är att Returpack även delar ut tio andrapriser i form av aktivitetscheckar. De två vinnarna får, liksom tidigare år, en resa och inträde till Kolmården för hela klassen. De får också vara hedersgäster på Returpacks fabrik i Norrköping.

Korta fakta om tävlingen:

Tävlingen vänder sig till alla låg- och mellanstadieklasser runtom i Sverige Anmälan görs på www.pantamera.nu. Här kan man även se tidigare års tävlingsbidrag. Tävlingen startade den 14 januari och pågår till och med den 18 april, då alla bidrag ska vara Returpack tillhanda · Varje klass tävlar med ett gemensamt bidrag på temat ”Varför ska man panta burkar och plastflaskor?”

· 1:a pris - Resa, boende och inträde till Kolmårdens djurpark samt ett besök som hedersgäster på Returpacks fabrik i Norrköping. Två vinnare utses – en lågstadieklass och en mellanstadieklass. 2:a pris – Aktivitetscheck till klassen. 10 vinnare utses – fem lågstadieklasser och fem mellanstadieklasser 3:e pris - Pennskrin, gympapåse, kortlek eller myntbörs till hela klassen. Val av pris gör man vid anmälan till tävlingen. 100 vinnare utses. Klassdiplom till alla medverkande klasser Glasscheckar lottas ut bland medverkande klasser Pris till lärarna – Två pantbagar/vinnande klass

Vinnarklasserna meddelas i maj Alla lärare får ett kostnadsfritt undervisningsmaterial bestående av DVD-filmer, broschyrer samt en lärarhandledning med förslag på lektionsupplägg.

För mer information kontakta:

Katarina Lundell, marknadschef Returpack

Tel: 011-19 19 82

katarina.lundell@returpack.se

www.pantamera.nu

Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs av förpackningsindustrin, bryggerierna och handeln. www.returpack.se www.pantamera.nu


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell