2010-11-24 08:10Pressmeddelande

Returpack vill ha fler pantande restauranger

null

Nu tar Returpack extra krafttag för att få fler krog- och restaurangverksamheter att ansluta sig till det svenska pantsystemet. Aktiviteten är en del i Returpacks stora satsning för året i syfte att öka återvinningen ytterligare. Förhoppningen är dessutom att öka andelen pantade 25-centilitersburkar som ofta säljs på restauranger.

Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, storsatsar i år för att öka återvinningen av aluminiumburkar och PET-flaskor i Sverige. Trots att vi i Sverige är ett av de bästa länderna i världen på att panta finns det fortfarande områden som kan förbättras. Just nu gör Returpack en satsning för att öka andelen restauranger som ansluter sig till pantsystemet.

Miljöansvar och minskade kostnader

– Det finns flera fördelar med att ansluta sig till pantsystemet. Restauranger sänker sina sopkostnader och får samtidigt ersättning för panten. Dessutom tar de sitt miljöansvar, vilket gynnar alla verksamheter idag, menar Katarina Lundell som är marknadsansvarig på Returpack.

Att ansluta sig som kund till Returpack är kostnadsfritt och när det gäller restauranger är det dryckesleverantören som hämtar de tomma burkarna och PET-flaskorna i samband med leverans av dryck. Returpack betalar sedan ut ersättning för den pant som kommer in från respektive kund.

10 000 verksamheter anslutna

Idag är runt 10 000 aktörer ansluta till pantsystemet, de flesta från dagligvaruhandeln men även från servicehandeln samt restaurang- och hotellbranschen. Det enda som krävs för att ingå i systemet är att verksamheten får drycker i aluminiumburkar och PET-flaskor levererade från bryggerier eller grossister.

– Merparten av alla bryggerier och grossister som levererar dryck tar också med pant tillbaka, tala med din leverantör. Det är lättförtjänta pengar och du gör en miljöinsats, säger Katarina.

 

Även små burkar ger pant

Inom krog- och restaurangverksamhet förbrukas många 25-centiliters aluminiumburkar innehållande t ex energidrycker. Dessa burkar pantas inte i samma utsträckning som 33-centilitersurkarna. Detta kan, enligt Returpack, bero på att man inte känner till att de mindre burkarna ingår i pantsystemet. När fler restauranger ansluter sig till pantsystemet hoppas Returpack på att andelen återvunna 25-centilitersburkar kommer att öka.

Extra krafttag för ökad återvinning

Under 2010 har Returpack tagit extra krafttag för att öka återvinningen ytterligare. Bland annat har man ökat tillgängligheten genom att sätta upp pantbehållare för de som konsumerar sin dryck utomhus. Dessutom höjdes panten på burkar den 15 sep från 50 öre till 1 krona.

– Det är några exempel på de insatser vi gör för att höja återvinningen ytterligare. I Sverige återvinns nästan 90 procent av allt som säljs, men vi på Returpack har som vision att alla burkar och flaskor som säljs ska återvinnas. För att nå dit måste alla vara med och bidra, såväl privatpersoner som företag, avslutar Katarina Lundell.

 

För mer information kontakta:

Katarina Lundell, Marknadschef Returpack

Tel: 011-19 19 82

katarina.lundell@returpack.se

 

 

Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlareförbundet (SSLF) www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt