2022-10-07 05:50Pressmeddelande

Returpack och Reelab i gemensamt projekt kring pantade korkar

Returpack och Reelab i gemensamt projekt kring återvunna korkar.
Foto: ReturpackReturpack och Reelab i gemensamt projekt kring återvunna korkar. Foto: Returpack

I juni 2017 invigde Returpack fabrikens korkanläggning. Anläggningen tar hand om alla korkar som lossnar vid hanteringen av PET-flaskorna. Tillsammans med Reelab siktar Returpack nu på att sluta cirkeln och återvinna korkarna till nya korkar.

– Vi ser fram emot att utveckla samarbetet med Reelab och har en gemensam ambition om att återföra korkarna tillbaka till produktion av dryckeskorkar. Att lyckas med det ställer ytterligare krav på oss att leverera material med hög kvalitet i tillräckliga volymer. Rätt förutsättningar startar vid designen av korkarna, och går hela vägen till höga insamlingsnivåer, sortering och förädling säger Sara Bergendorff, Chef material- och produktkvalitet på Returpack/Pantamera.

– Vi är stolta över det långa samarbetet tillsammans med Returpack och att vi kommit så långt med att återvinna och använda materialet i produkter, som även de har retursystem. Att nu få möjligheten att sluta cirkeln från-kork-till-kork, med målet att förädla till en kvalité likvärdig nyvara, är att använda våra resurser i samhället på rätt sätt. Det betyder nya investeringar, nya arbetstillfällen, innovation och stora möjligheter till klimatsmarta materialval. Säger Kristin Nilsson, VD på Reelab AB.

Att vara ledande kräver innovation

Pantning i Sverige är en big deal: förra året pantade vi fler än 2,4 miljarder flaskor och burkar. Att vara ett världsledande pantsystem kräver ständig innovation. Så har det varit sedan Sverige, som första land i världen, införde det moderna pantsystem vi har idag. Sedan pantsystemet infördes 1984 har det ständigt utvecklats: smartare transporter, nya utbetalningslösningar, innovativa automater, som storpantarautomaten Pantamera Express. Och nya samarbeten för ökad materialåtervinning.

Returpack har haft ett framgångsrikt samarbete med Reelab ända sedan starten av sin anläggning. Ett samarbete som gjort det möjligt att återvinna korkarna till kabeltrummor, soptunnor och lastpallar. Nu växlas samarbetet upp ytterligare genom ett nytt gemensamt projekt med Reelab. Samarbetet handlar om att skapa en sluten materialåtervinning där korkmaterialet som återvinns i Returpacks anläggning kan bli till nya korkar.

Stora miljövinster med sluten materialåtervinning

Den absolut största miljövinsten i pantsystemet är den slutna materialåtervinningen, det visar de livscykelanalyser som Returpack låtit göra. Att man nu väljer att återvinna korkmaterialet till nya korkar är en viktig del i att sluta kretsloppet även för korkmaterialet.

– Det senaste året har vi, utöver närmare 23 000 ton aluminium och nästan 22 000 ton PET-material, också förädlat drygt 1 300 ton kork. Korkanläggningen har bara under det här året besparat planeten energi motsvarande 6 300 000 kWh, säger Bengt Lagerman, VD på Returpack/Pantamera.

Fakta om korkåtervinningen

I Returpacks korkanläggning mals korkarna först ner till konfettiliknande flingor, därefter tvättas de och sedan sker en separering i vattenbad. I vattenbadet sjunker PET-plast till botten, medan korkmaterialet flyter upp till ytan. När separeringen är klar samlas materialet in och torkas för att via luftskiktning rensas från rester av etiketter. Till sist packas det i säckar och skickas vidare till Reelab. Reelab har varit verksamt sedan 2011 och arbetar för cirkulära flöden samt förser plastindustrier med återvunnen plastråvara. Materialet från korkarna har producerats till bland annat kabeltrummor, som i sin tur har ett eget återvinningssystem. Reelab fortsätter att vara Returpacks samarbetspartner i det nya kork-till-kork-projektet.Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2,4 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Sara Bergendorff
Hållbarhets- och kvalitetschef
Sara Bergendorff
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark