2012-05-31 08:05Pressmeddelande

Returpack efterlyser små PET-flaskor

null

Nyligen redovisade Returpack sin pantstatistik för 2011 som visade att vi svenskar pantar som aldrig förr och att vi är bland de bästa i världen. Trots detta är det fortfarande en stor mängd som inte pantas – framförallt handlar det om de små PET-flaskorna. Totalt är det närmare 80 miljoner opantade små PET-flaskor från förra året som Returpack nu efterlyser.

Under 2011 pantade svenskarna i snitt 154 burkar och flaskor per person, vilket är en rejäl ökning jämfört med föregående år då siffran låg på 146. Ökningen är ett resultat av den panthöjning på burk som genomfördes i slutet av 2010 i kombination med de många aktiviteter som Returpack genomfört för att öka återvinningen.

 – Den sammanlagda återvinningen har ökat och ligger på drygt 88 procent, vilket är en ökning med nästan tre procent sedan år 2010. Målet, som är uppsatt av regeringen, är att 90 procent ska återvinnas. Det är den lilla PET-flaskan som drar ner statistiken. En av anledningarna är att den ofta konsumeras utomhus, där det inte är lika lätt att göra sig av med sin tomma flaska, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack.

Åtgärder för ökad återvinning

Returpack jobbar ständigt med olika aktiviteter för att nå och helst överträffa målet på en 90-procentig återvinning. Bland annat har man samarbeten med föreningar, skolor, kommuner, turistanläggningar och festivaler för att öka tillgängligheten.

Under sommarhalvåret konsumerar vi mer dryck utomhus än annars. Undersökningar som Returpack genomfört visar att det man konsumerar utomhus inte pantas i lika hög grad som det man konsumerar i hemmet.

– Vi gör flera satsningar för att öka tillgängligheten utomhus.Bland annat genom samarbeten med kommuner och andra aktörer, som exempelvis festivaler, campingplatser och småbåtshamnar. Vi genomför också specifika kampanjer riktade mot ungdomar under sommaren i form av en panttävling, säger Katarina.

Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50 procent av Sveriges Bryggerier AB, till 25 procent av Sveriges Dagligvaruhandel och till 25 procent av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell