2020-03-09 15:22Pressmeddelande

Returpack är nominerade till Gyllene Hjulet

Hinderbandy
Foto: ReturpackHinderbandy Foto: Returpack

Den 2 april är det dags för årets upplaga av Gyllene Hjulet, där årets största insatser inom sponsring och event prisas - och Returpack är nominerade i kategorin Årets Långsiktiga för vårt arbete tillsammans med Svensk Innebandy och vår byrå Lundberg&Co.

Juryn har sammanfattat vår nominering på följande vis:

Pantamera har via sitt långsiktiga samarbete med Svensk Innebandy lyckats nå den målgrupp som är minst duktiga på att panta, de unga vuxna. Samarbetet har bidragit till att den genomsnittliga pantningsgraden för unga vuxna har stigit med ca 5% under perioden. Pantamera är numera en väletablerad aktör inom Svensk Innebandy och marknadsundersökningar visar att Pantamera är en mycket populär och uppskattad sponsor. Långsiktigheten i samarbetet har varit en avgörande faktor för framgången.

Sponsrings- och Eventsverige (SES) är den branschorganisation som varje år arrangerar branschtävlingen och galan Gyllene Hjulet.Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot omkring 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark