2014-01-08 08:00Pressmeddelande

Pantsystemet firar 30 år – 23 miljarder burkar har återvunnits

null

Sverige var ett av de första länderna i Europa på att införa pant på burkar. När pantsystemet lanserades år 1984 återvanns 63 procent av alla burkar. Idag, 30 år senare återvinns 92 procent. Det gör oss till ett av de bästa länderna i världen. På 30 år har svenska folket samlat in 23 miljarder burkar som återvunnits till nya burkar. Det är en energibesparing på 4,6 miljarder kWh – för den energin kan hela Sveriges befolkning duscha 115 gånger var. 

Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta och antalet pantade burkar och petflaskor ökar för varje år. Enligt Pantamera finns det flera orsaker till den ökade återvinningen. 

– Dels handlar det naturligtvis om att vi har blivit mer miljömedvetna. En annan viktig orsak är att vi har gjort det lättare för konsumenter att återvinna sina tomma burkar och petflaskor. När konsumtionsmönstret förändras gäller det att hänga med. Idag konsumeras allt mer dryck utomhus, vilket gör att det måste finnas fler ställen än butikernas pantstationer att lämna sin pant på, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera.

Under de senaste åren har Pantamera inlett många samarbeten för att öka antalet pantställen runt om i landet. Bland annat samarbetar man med kommuner, turistanläggningar, arenor, bensinstationer, idrottsföreningar, festivaler för att nämna några.

­– Bara under 2013 har vi inlett ett 20-tal nya samarbeten som gjort att vi fått ytterligare omkring 2000 platser runt om i landet där man kan lämna sin pant. Vi jobbar hela tiden för att öka återvinningen ytterligare och göra det så enkelt som möjligt för människor att gå från ord till handling, säger Katarina Lundell.

Nytt pantrekord - igen
I år är det 30 år sedan panten på aluminiumburkar infördes och 20 år sedan panten på petflaskor infördes. Sedan införandet har återvinningen ökat konstant både för burkar och petflaskor.  

– Vi är ännu inte klara med statistiken för 2013, men allt pekar på att vi sätter nytt pantrekord i år igen. Förra året återvanns 958 miljoner burkar och mycket talar för att vi spränger miljardvallen i år, säger Katarina Lundell.

Tillsammans blir vi hållbara
De senaste åren har Pantamera arbetat för att öka tillgängligheten till pantsystemet för konsumenterna. Idag finns det fler än 10 000 ställen där man kan lämna sin pant, av dessa är drygt tretusen butiker med pantautomater.

– Vi är ständigt på jakt efter nya samarbeten för att underlätta för alla att panta sina burkar och flaskor. Varje burk och flaska som pantas gör skillnad och det är tillsammans som vi skapar världens bästa pantsystem och bidrar till ett hållbart samhälle, säger Katarina Lundell.

Genom att återvinna aluminium istället för att nytillverka minskar man koldioxidutsläppen med 10 ton per ton återvunnen aluminium. När det gäller återvinning av PET-material ligger samma siffra på cirka 2 ton koldioxid per ton återvunnen plast.


Pantstatistik

Burken:
·  1984, när pantsystemet infördes återvanns 63 procent av alla burkar.
·  Från 1984 till 2014 har vi återvunnit drygt 23 miljarder burkar.
·  Siffrorna för 2013 är än så länge preliminära men återvinningen beräknas hamna på 92 procent. De exakta sifforna beräknas vara klara under februari.
·  Genom att återvinna en burk istället för att framställa den från nytt material görs en energibesparing på 0,2 kWh*.

Petflaskan:
·  1994, när pant på petflaskor infördes, återvanns 51 procent av alla petflaskor.
·  Från 1994 till 2014 har vi återvunnit drygt 5,7 miljarder petflaskor.
·  Siffrorna för 2013 är än så länge preliminära men återvinningen beräknas hamna på 84 procent. De exakta siffrorna beräknas vara klara under februari.
·  Genom att återvinna en petflaska istället för att framställa den från nytt material görs en energibesparing på 0,13 kWh* (för en liten petflaska) och 0,24 kWh** (för en stor petflaska).

* Rapport Miljöstatistik 2012 genomförd av Skill,

För mer information kontakta:
Katarina Lundell, kommunikationschef Pantamera/Returpack
Tel: 070-564 53 75
katarina.lundell@returpack.se

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt