2014-05-09 07:50Pressmeddelande

Pantrekord hos svenska skidanläggningar - ett fåtal burkar och flaskor kommer upp i tö

null

Sedan drygt fyra år har de svenska skidanläggningarna och Pantamera samarbetat för att öka återvinningen av burkar och petflaskor. Under 2013 samlades en halv miljon burkar och flaskor in genom samarbetet och i år förväntas återvinningen stiga till 800 000, vilket motsvarar en energibesparing på cirka 160 000 kilowattimmar.

– Det märks tydligt nu när våren är här och snön försvinner. Vi slipper se lika många burkar och flaskor som ligger och skräpar. Samtidigt som naturen blir renare och vi sparar energi bidrar vi till något gott genom att pantpengarna går till välgörande ändamål, säger Linda Wasell, PR ansvarig SkiStar AB.

Varje år turistar cirka 2,3 miljoner svenskar i fjällen, de flesta under vintersäsongen.  Samtidigt konsumerar de en hel del dryck på burk och flaska. Samarbetet mellan skidanläggningarna och Pantamera har intensifierats sedan det inleddes för drygt fyra år sedan och idag finns omkring 60 uppsamlings-igloos och ett hundratal plastkärl utplacerade på 25 insamlingsställen.

– Vi vet att det kan vara besvärligt när man lämnar sina stugor i en fullastad bil att åka en extra sväng förbi en pantautomat. Samarbetet med Pantamera har gjort det enklare för våra stuggäster att ta miljöansvar. Det har dessutom bidragit till att vi minskat våra hushållssopor, haft mindre nedskräpning, fått lägre deponikostnader och en ökad miljömedvetenhet hos såväl anställda som gäster, säger Sofie Andersson, Marknads- och försäljningschef på Idre Fjäll.

– Vi samarbetar med flera olika aktörer bland annat i Sälen, Åre, Idre, Branäs, Järvsö, Vemdalen och Ramundbergen. Vi har nått mycket goda resultat under förra året och satsningen i fjällen är ett bra exempel på hur stor skillnad den här typen av samarbeten kan göra, säger Carita Classon, produktchef för Pantamera.

Världsbäst
Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta och återvinner nästan nio av tio burkar och PET-flaskor. Genom att återvinna aluminium istället för att nytillverka minskar man koldioxidutsläppen med 10 ton per ton återvunnen aluminium. När det gäller återvinning av PET-material ligger samma siffra på cirka 2 ton koldioxid per ton återvunnen plast.

– Under det senaste året har vi inlett ett 20-tal nya samarbeten som gjort att vi fått ytterligare omkring 2000 platser runt om i landet där man kan lämna sin pant. Vi jobbar hela tiden för att göra det så enkelt som möjligt för människor att gå från ord till handling, säger Carita Classon.

För mer information kontakta:
Carita Classon, produktchef Pantamera/Returpack
0708-71 75 80, carita.classon@returpack.se


Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt