2023-11-15 13:37Pressmeddelande

Pantpengar som möjliggörare – tankande kunder skänker miljonbelopp

Wellkärl
Foto: Fotograf CrelleWellkärl Foto: Fotograf Crelle

Att skänka sin pantförpackning i samband med att tanka bilen kan tyckas obetydligt. Men effekten när många gör lite kan bli stor. Det visar Pantameras sammanställning över pantpengar som skänkts vid landets trafikbutiker sedan samarbetet inleddes. Pantpengar har möjliggjort allt från fler samtalsmottagare hos BRIS till fler planterade träd via Vi-Skogen.

Genom att finnas där människor finns gör Pantamera det smidigt och enkelt att lämna sina urdruckna burkar och flaskor. Sedan 2013 har Pantamera samarbetat med trafikbutiker och drivmedelsstationer, och har på så sätt ökat tillgängligheten för den som vill panta sina on-the-road-förpackningar. Det kan handla om både pantrör vid drivmedelspumpen och insamlingskärl inne i trafikbutiken. Totalt har omkring 7 miljoner kronor skänkts sedan samarbetena startade, bland annat över 5,5 miljoner kronor till BRIS och närmare 1,3 miljoner till Vi-Skogen.

- Det är fint att se vilken skillnad panten kan göra, utöver den uppenbara klimatnyttan. Trafikbutiker och drivmedelsstationer utmed Sveriges vägar är några av de verksamheter vi samarbetar med för att skapa förutsättningar för ideella organisationer att göra gott, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera/Returpack.

Pantamera har i flera år arbetat aktivt för att öka tillgängligheten till pantsystemet, där ett exempel är att man som gäst kan lämna sin pant på till exempel drivmedelsstationer, restauranger, caféer skidanläggningar och campinganläggningar. Många av dessa väljer i sin tur att skänka pantpengarna till välgörande ändamål. Ett enkelt sätt att visa sina gäster att man arbetar hållbart.

Utöver Pantameras samarbeten där pantpegar skänks till olika organisationer, tillkommer alla de pengar som pantare väljer att skänka genom Pantamera Express eller butikernas pantautomaters donationsknapp.Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2,6 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark