2014-07-16 08:55Pressmeddelande

Pantletare – ett hållbart och lönsamt sommarjobb

null

Utöver pengarna och ett gott miljösamvete finns många fina priser att vinna. I år får alla som lyckas panta ihop 10 000 kronor en Ipad Air som bonus.

– Att bli pantletare är ett enkelt sätt att tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt göra en insats för miljön. En av våra viktigaste uppgifter är att uppmuntra unga och lära dem vinsterna med återvinning, där är Pantletarkampanjen ett framgångsrikt sätt, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera.

En halv miljon barn mellan 10 och 14 år
I Sverige finns över en halv miljon barn mellan 10 och 14 år. Om alla skulle vara pantletare och samla ihop 100 burkar var skulle det innebära 50 miljoner förpackningar vilket motsvarar en energibesparing på 10 miljoner kWh.

– Pantletarkampanjen är en av många aktiviteter vi genomför för att öka medvetenheten hos unga. Vi jobbar också tillsammans med skolor i utbildningskonceptet Pantresan. Under sommaren är vi extra aktiva, bland annat samarbetar vi med festivaler och campingplatser, dessutom har vi ett antal sommarjobbare som samlar in pant på utvalda turistorter, säger Katarina Lundell.

Varje pantad burk gör skillnad
I Sverige är vi bland de bästa i världen på att panta. Förra året pantade vi i snitt 163 burkar och petflaskor per person. Sammanlagt återvanns närmare 1,7 miljarder förpackningar.

– Vi är glada över att återvinningen fortsätter att öka. Det är ett bevis på att vi inte bara tänker på vår miljö utan att vi faktiskt gör en aktiv insats. Varje pantad burk och petflaska gör skillnad. Genom att återvinna en aluminiumburk sparar man hela 95 procent av den energi som går åt för att tillverka en ny, säger Katarina Lundell.


Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt