2009-02-26 08:00Pressmeddelande

Pantburken 25 år

null

På söndag den 1 mars firar Returpack 25 år. Då är det 25 år sedan Sverige införde pant på aluminiumburken. Sedan dess har vi svenskar pantat totalt 18 miljarder burkar. Skulle alla de burkarna staplas på varandra räcker de till månen 6,7 gånger. Sverige är ett föregångsland när det gäller pantning och det svenska pantsystemet har inneburit stora miljövinster.

I samband med att aluminiumburken lanserades på den svenska marknaden beslutade regeringen att införa ett pantsystem. Den 1 mars 1984 startade förpackningsindustrin, bryggerierna och handeln det gemensamma bolaget Returpack, som fick uppgiften att ta fram ett pantsystem för aluminiumburken.

¬- Samma år som pantsystemet infördes pantades omkring 286 miljoner burkar. Nu, 25 år senare, återvinns omkring 950 miljoner. Självklart har även konsumtionen av dryck på burk ökat under de här åren, men procentuellt har återvinningen ökat från 63 till omkring 87 procent, säger Pelle Hjalmarsson, vd på Returpack.

Miljövinsten när det gäller återvinning av aluminium är mycket stor. Att tillverka en burk av återvunnet aluminium sparar 95 procent i energi jämfört med nytillverkning. Trots den stora miljövinsten är det många länder som inte kommit lika långt som Sverige. Den globala återvinningsgraden ligger på blygsamma 60 procent och Sverige forsätter att vara ett föregångsland.

PET-flaskan 15 år
Tio år efter införandet av pantsystemet för aluminiumburkar infördes pantsystem för PET-flaskan. Även här har återvinningen ökat markant från starten 1994 då omkring hälften av alla PET-flaskor pantades. Idag pantas över 80 procent av PET-flaskorna, vilket är något sämre än burkarna.

- Det är de små PET-flaskorna som drar ned snittet beroende på att de ofta konsumeras utanför hemmiljön. Dessutom är den yngre målgruppen, som vanligtvis köper småflaskorna, generellt något sämre på att panta, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

90 procent ska återvinnas
Returpack har som målsättning att 90 procent av alla burkar och flaskor som säljs ska pantas. En av de viktigaste uppgifterna är att öka medvetenheten hos kommande generationer. Just nu pågår Pantresan, en skoltävling som Returpack arrangerar för fjärde året i rad.

- Barn och unga är en mycket viktig grupp för vår framtida miljö. Om vi lär dem att göra rätt från början och samtidigt förstå miljövinsterna, då har vi vunnit mycket, avslutar Katarina Lundell.

PANTSTATISTIK

Om burken
1984, när pantsystemet infördes, såldes 455 miljoner burkar, 63% återvanns.
2007 såldes 1072 miljoner burkar, 87% återvanns.
Siffrorna för 2008 beräknas vara klara under mars månad. Preliminärt ser de ut att ligga något högre än 2007.

Från 1984 till och med 2008 har vi svenskar återvunnit drygt 18 miljarder burkar. Lägger man dem på rad blir det 2,6 miljoner kilometer, eller 64 varv runt jorden. Staplar man alla de burkarna på varandra blir det 6,7 staplar till månen. (Jordens omkrets är 40 075 km. Avståndet från jorden till månen är 384 400 km)

Om PET-flaskan
1994, när pantsystemet för PET-flaskor infördes, såldes 47 miljoner PET-flaskor, 51% återvanns.
2007 såldes 532 miljoner PET-flaskor, 83 % återvanns.
Siffrorna för 2008 beräknas vara klara under mars månad.

Från 1994 till och med 2008 har vi svenskar återvunnit omkring 3,2 miljarder PET-flaskor. Lägger man dem på rad blir det 0,8 miljoner kilometer, eller 20 varv runt jorden. Staplar man alla flaskorna på varandra blir det 2,1 staplar till månen.

För mer information kontakta:

Katarina Lundell, marknadschef Returpack
Tel: 011-19 19 82
Katarina.lundell@returpack.se

Pelle Hjalmarsson, vd Returpack
Tel: 011-19 19 61
Pelle.hjalmarsson@returpack.se


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt