2014-04-28 07:49Pressmeddelande

Pantameras skoltävling avgjord – elever pantade för 606 582 kronor

null

Pantameras skoltävling Pantresan för låg- och mellanstadieklasser runt om i landet, har genomförts för åttonde året. Förutom att lära sig om återvinning och hållbarhet, pantade eleverna burkar och petflaskor för sammanlagt 606 582 kronor. Nu har två vinnarklasser utsetts, en 2:a från Eslöv och en 4:a från Kiruna som förra veckan mottog varsin prischeck på 20 000 kronor.

Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta. I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor. För att hålla den höga pantnivån och för att få barn och unga att förstå miljöeffekten av pantning anordnas Pantresan årligen. Sammanlagt har omkring 60 000 elever deltagit i pantresan under de åtta år som den genomförts.  

– Intresset för återvinning och miljöfrågor är stort bland såväl lärare som elever och Pantresan har blivit ett mycket uppskattat utbildningspaket. Redan en vecka efter tävlingens öppnande hade flera hundra klasser anmält sig, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera.

5 pantade burkar = 1 mils tågresa
Nytt för årets Pantresa var att eleverna, förutom undervisningen i återvinning, även fick tävla i att samla så mycket pant som möjligt. Vinnarklassen får sedan bidrag till en tågresa som motsvarar pantningens energibesparing.

– På så sätt vill vi visa att det gör skillnad att panta. Genom att tillverka en burk eller petflaska från återvunnet material, istället för nytt, gör man en energibesparing på cirka 0,2 kWh vilket motsvarar en tågresa på två kilometer för en person. Det betyder att man kommer en hel mil på fem pantade burkar. En klass som pantar 1000 burkar och pet-flaskor har alltså gjort en energibesparing som motsvarar en 10-mils tågresa för hela klassen, säger Katarina Lundell.

Tillsammans blir vi hållbara
Pantresan är en av många aktiviteter som Pantamera genomför för att öka återvinningen. De senaste åren har man också lagt ner mycket arbete för att göra det enklare att panta. Idag finns det fler än 10 000 ställen runt om i landet där man kan lämna sin pant, av dessa är drygt tretusen butiker med pantautomater.

– Vi är ständigt på jakt efter nya samarbeten för att underlätta för alla att panta sina burkar och flaskor. Varje burk och flaska som pantas gör skillnad och det är tillsammans som vi skapar världens bästa pantsystem och bidrar till ett hållbart samhälle, säger Katarina Lundell.

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet – ett system i världsklass. Målet är att 90% av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 89 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. Årligen återvinns över 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor. Huvudkontoret liksom fabriken ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. Returpack är en av stiftarna till Håll Sverige Rent. www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt