2019-09-27 08:08Pressmeddelande

Pantamera släpper pantrapport och firar att panten fyller 35 år - Sedan dess har vi pantat 39 miljarder burkar och flaskor

Panta i pantautomat
Foto: ReturpackPanta i pantautomat Foto: Returpack

I samband med Återvinningens dag, på söndag den 29 september, släpper Pantamera sin årliga pantrapport. I rapporten framgår bland annat hur mycket vi pantar, varför vi pantar och den miljövinst som panten bidrar till. I år fyller det svenska pantsystemet 35 år. Sedan dess har pantsystemet bidragit till en miljövinst motsvarande 3 miljoner ton koldioxidutsläpp.

År 1984 infördes pant på aluminiumburkar i Sverige, tio år senare infördes pant på PET-flaskor. Sedan dess har 39 miljarder burkar och PET-flaskor pantats.

– Det är enorma mängder pant och det gör oss i Sverige till en förebild, vi är ett av de bästa länderna i världen på att panta. Antalet pantade burkar och PET-flaskor ökar för varje år, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera/Returpack.

I den Pantrapport som ges ut i samband med återvinningens dag går det bland annat att läsa hur vårt svenska pantsystem fungerar, hur mycket pantningen har ökat från år till år, vilka insatser som görs för att vi ska bli ännu bättre och vilka miljövinster panten bidrar till, både i form av minskade koldioxidutsläpp och energibesparing.

– Det retursystem för dryckesförpackningar som ger allra störst miljövinster är den slutna materialåtervinningen, dvs när materialet kan återvinnas till nya livsmedelsgodkända burkar och flaskor. Det är hjärtat i hela vår verksamhet och gör vårt pantsystem till det retursystem med bäst miljöprestanda, säger Katarina Lundell.

Bara under förra året sparade det svenska pantsystemet drygt 165 000 ton koldioxid. Det är nästan dubbelt så mycket koldioxidbesparing jämfört med om förpackningarna hade samlats in genom plast- eller metallinsamlingen och mer än tre gånger så mycket som om de slängts i hushållssoporna och bränts i ett värmekraftverk, enligt den livscykelanalys som Pantamera/Returpack låtit göra.

Pant – en effektiv nudge

Pant betyder att en konsument, i samband med köp av dryck, lånar en burk eller flaska mot en avgift. Avgiften betalas sedan tillbaka när man pantar.

– Pant har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att få till en beteendeförändring – ett nudgingverktyg helt enkelt. Även om de flesta uppger att miljön och klimatet är deras starkaste anledning för att panta, så är panten ett viktigt incitament, säger Katarina Lundell.

Pantstatistik

Burken:

• 1984, när pantsystemet infördes pantades 63 procent av alla burkar.
• 2018 pantade vi 86 procent av alla burkar.
• Från 1984 till 2019 har vi pantat cirka 30 miljarder burkar.

PET-flaskan:

• 1994, när pant på petflaskor infördes, pantades 51 procent av alla PET-flaskor.
• 2018 pantade vi 83 procent av alla PET-flaskor.
• Från 1994 till 2019 har vi pantat cirka 9 miljarder PET-flaskor.

Se bifogad Pantrapport


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot omkring 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark

Relaterad media