2013-05-27 07:56Pressmeddelande

Pantamera prisar Max för miljöinsats – sparar 214 062 kilo koldioxid

null

Hamburgerkedjan Max är den restaurangkedja som samlat in flest antal burkar och PET-flaskor per restaurang under 2012. Sammanlagt har kedjan pantat 643 443 burkar och PET-flaskor vilket innebär en koldioxidbesparing på 214 062 kilo.

Aldrig tidigare har det pantats så många burkar och PET-flaskor som under 2012. Sammanlagt pantade vi svenskar cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor. Bakom den höga återvinningssiffran finns ett gediget arbete från Returpack och alla deras samarbetspartners.

– Restauranger är en viktig samarbetspart för att pantsystemet ska fungera optimalt och för att öka återvinningen. Max är en mycket god förebild för branschen med sitt starka miljöengagemang och ett ständigt pågående miljöarbete, säger Erik Ebbeson, kundchef på Returpack.

 – Vi är mycket stolta över utmärkelsen från Returpack. För oss på Max är det en självklarhet att ta ett aktivt miljöansvar. År 2008 var vi först i världen med att klimatdeklarera hela vår meny, vi var även tidiga med att klimatkompensera från bondens jord till gästen bord, säger Richard Bergfors, VD på Max. 

Samarbeten en framgångsfaktor för miljön
Att panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad för miljön, både när det gäller nedskräpning, energibesparing och koldioxidutsläpp. Genom att tillverka en burk av återvunnet aluminium sparar man 95 procent energi, jämfört med nytillverkning.

– Vi på Returpack gör många insatser varje år för att öka återvinningen. En viktig framgångsfaktor som har gjort att vi lyckats öka återvinningen är samarbeten. Dels med restauranger, butiker, kiosker, bensinmackar men även med kommuner, skolor, föreningar och turistanläggningar. Där har vi satsat jättemycket de senaste åren, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack.

Varje burk och PET-flaska gör skillnad
Under 2012 pantade vi svenskar 12 miljoner fler burkar och PET-flaskor än under 2011. Returpack, som ansvarar för det svenska pantsystemet, har som vision att alla burkar och flaskor som säljs också ska återvinnas.

– Vi är naturligtvis glada över att återvinningen fortsätter att öka. Det är ett bevis för att vi inte bara tänker på vår miljö utan att vi faktiskt gör en aktiv insats för att minska miljöbelastningen. Varje pantad burk och PET-flaska gör skillnad, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack.

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt