2018-03-28 12:34Pressmeddelande

​Pantamera och Svensk Innebandy fortsätter sitt samarbete

null

Pantamera är stolt huvudsponsor till Svensk Innebandy sedan 2015, och nu förlängs samarbetet i ytterligare tre år. Samarbetet är en viktig del i Pantameras långsiktiga satsning på barn och ungdomar.

Sponsorskapet bygger på en gemensam värdegrund där likabehandling, jämställdhet och individuell utveckling står i fokus. Pantamera väljer nu att fortsätta utveckla samarbetet med Svensk Innebandy under ytterligare två år med option på förlängning i ett år.

– Vårt samarbete med Svensk Innebandy har gett konkreta resultat och det känns väldigt bra att vi nu förlänger samarbetet ytterligare. Det ger möjlighet till långsiktighet i våra gemensamma satsningar, något som passar en lagspelare som oss bra, säger Bengt Lagerman, vd för Returpack.

– Vi på Svensk Innebandy tror på långsiktiga samarbeten med partners som vill åt samma håll som vi, tar samma sociala ansvar samt har samma värderingar. Vi är stolta över de resultat vi har nått hittills och ser fram emot flera år där vi kan fortsätta att utvecklas tillsammans, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk.

Konkreta resultat av samarbetet

Samarbetet är en del i vår långsiktiga satsning på barn och ungdomar, en av våra viktigaste målgrupper. En undersökning gjord av Upplevelseinstitutet visar att 31% av innebandyspelare 15–29 år uppger att de pantar mer nu än de gjort tidigare. Detta kan jämföras med SIFO:s siffror för Sverigesnittet för personer 15–29 år där motsvarande siffra ligger på 15%.

Antalet innebandyföreningar som ansluter sig till Pantameras föreningskoncept växer stadigt. Över 200 innebandyföreningar och lag runt om i landet har nu anslutit sig, och gör på så vis en insats för miljön samtidigt som de drar in en extra slant till klubbkassan. Hittills har Sveriges innebandyföreningar samlat in 1 671 450 burkar och flaskor.

Samarbetet har även inneburit att 1 340 pantkärl har skickats ut till Sveriges innebandyföreningar, och det syns en tydlig ökning av personer som lägger sin pant i pantkärlen i arenorna från 58% 2016 till 76% 2017, enligt Upplevelseinstitutets undersökning.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra gemensamma satsningar under de kommande tre åren. Ett ytterligare exempel på aktivitet vi vill jobba vidare med är vårt Fair Play-pris som vi instiftat för att främja god laganda, rent spel och ett schysst innebandyklimat, avslutar Rickard Andersson, produktchef för Pantamera vid Returpack.

Samarbetet har uppmärksammats med en nominering i kategorin Årets långsiktiga på Gyllene Hjulet-galan. Vilka som vinner avgörs 26 april.

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot över 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt