2021-09-27 10:10Pressmeddelande

Pantamera och Mathem optimerar pantningen - lanserar Pantahemma för Mathems kunder

Pantahemma
Foto: ReturpackPantahemma Foto: Returpack

Den 30 september lanserar Mathem en ny, uppgraderad återvinningstjänst i samarbete med Pantamera. Tjänsten Pantahemma gör det enkelt och bekvämt för Mathems kunder att bidra till en hållbarare värld, genom att på ett enkelt och hygieniskt sätt panta sina PET-flaskor och aluminiumburkar i samband med sin Mathem-leverans.

I Pantameras uppdrag ligger att ständigt öka och förbättra tillgängligheten, att det ska vara enkelt att panta:

– För oss är det viktigt att möta ett förändrat konsumtionsbeteende, där livsmedelsinköpen via nätet ökar. Vi vill säkerställa att det är lika enkelt att panta sina burkar och PET-flaskor för dem som handlar över nätet som det är för dem som handlar i butiken, säger Lil Berger, projektledare vid Pantamera/Returpack.

Pantahemma går ut på att man som Mathem-kund köper en pantpåse på Mathem.se till självkostnadspris. Påsen levereras i samband med Mathem-leveransen, och återlämnas sedan vid nästa leverans när pant-påsen är fylld. När panten är inlöst adderas summan till kundens Mathem-konto och kan sedan användas som betalning vid nästa köp.

– Vi har även tidigare erbjudit våra kunder hantering av deras pant, men vi var dessvärre tvungna att pausa den tjänsten under pandemin på grund av smittorisken. Nu när samhället sakta börjar återgå till det “nya normala” är vi så glada att återigen kunna erbjuda våra kunder den här tjänsten, men på ett mycket mer förfinat och hygieniskt sätt än tidigare tack vare den nya pantpåsen. Pantahemma kommer verkligen att erbjuda våra kunder ännu mer bekvämlighet i vardagen, men framförallt underlättar den återvinningen ytterligare för våra kunder, som på det sättet bidrar till en mer hållbar värld, säger Johan Gertell, affärsutvecklingschef på Mathem.

Stark utveckling av e-handeln

E-handeln har under det senaste året rusat i utvecklingen, och under 2020 ökade e-handeln av dagligvaror med hemleverans med 55 procent jämfört med 2019.* Allt fler grupper i samhället har börjat handla online och Mathem har därför stort fokus på att kunna erbjuda en så bred tjänst som möjligt i sitt uppdrag att förenkla människors liv och ge dem mer tid över i vardagen till annat. Här är Pantahemma en viktig pusselbit, som dessutom innebär ett mycket viktigt inslag i arbetet för vårt klimat.

Under 2019 genomfördes en pilotstudie av Pantahemma i Göteborg, och efter ett mycket lyckat resultat lanseras det nu som en fast tjänst på Mathem. Den 30 september öppnar tjänsten inledningsvis i Göteborg med omnejd, och under hösten öppnas den även upp för kunder i Malmö. Stockholm med omnejd kommer också på sikt att erbjudas Pantahemma i samband med att Mathem flyttar till sitt nya lager i Larsboda under hösten 2022.

– Vårt goda samarbete med Mathem har gjort det möjligt att utveckla och testa erbjudandet att Pantahemma, nu ser vi fram emot att tillsammans ta det ut i drift, avslutar Lil Berger.

*Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel: https://www.svenskdagligvaruhandel.se/fokusomraden/dagligvaruindex/Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Lil Berger
Projektledare Marknad
Lil Berger