2022-12-20 13:06Pressmeddelande

Pantamera i samarbete med Gothia Cup för ökad återvinning

Deltagare i Gothia Cup
Foto: Gothia CupDeltagare i Gothia Cup Foto: Gothia Cup

Returpack genom Pantamera är klar som ny Official Partner till Gothia Cup. Parterna är överens om ett samarbete med fokus på hållbarhet och återvinning.

– Vi jobbar med två huvudstrategier för att öka återvinningen av pant: den ena är att påverka attityder och beteenden till att panta, den andra är att öka tillgängligheten för att kunna panta. Barn, unga vuxna och deras föräldrar och ledare är en viktig målgrupp för oss och genom att finnas med på Gothia Cup ser vi en bra möjlighet att jobba med båda dessa delar, säger Carita Classon, produktchef för Pantamera vid Returpack.

Målet med partnerskapet syftar till att öka medvetenheten vad gäller panthantering, återvinning och att tillsammans med Gothia Cup arbeta för en hållbar utveckling, med fokus på globala målet nr 13, att bekämpa klimatförändringarna.
Gothia Cups försäljningschef Thomas Anderson ser fram emot samarbetet med Pantamera och ser stora möjligheter med partnerskapet.

– Vi är oerhört stolta över partnerskapet med Pantamera, ett samarbete som ligger helt i linje med vår hållbarhetsstrategi för en mer hållbar turnering. Vi vill förenkla för våra gäster att göra en insats för miljön genom att panta sina förpackningar, samtidigt som vi och Pantamera tillsammans vill utbilda våra ungdomar i den här viktiga frågan, säger Thomas Anderson.

Partnerskapet ger Pantamera möjligheten att nå fler fotbollsspelande barn och ungdomar, ledare och föräldrar.
– Vi gillar långsiktighet och med Gothia Cups långa tradition av att erbjuda en fotbollsturnering av högsta klass, samtidigt som man har med sig grundfilosofin med fairplay och likabehandlingsprinciper, känns det helt rätt att gå in i ett samarbete med Gothia Cup. Vi ser verkligen fram emot vårt samarbete, avslutar Carita Classon.


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2,4 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Carita Classon
Produktchef
Carita Classon