2016-04-08 07:30Pressmeddelande

Pantamera Express på ReTuna Återbruksgalleria

null

Just nu genomför Returpack/Pantamera tester med en helt ny typ av pantautomat som ska underlätta för den som vill panta mycket på en gång. ReTuna Återbruksgalleria är en av fem återvinningscentraler där den nya automaten placeras ut. På lördag den 9 april invigs den nya storpantarautomaten – Pantamera Express på ReTuna Återbruksgalleria.

– Vi jobbar hela tiden för att hitta nya smartare sätt att panta på och för att få ännu fler att panta mera. Att samarbeta med återvinningscentraler känns självklart. Hit kommer man för att återvinna och många har efterfrågat att även kunna panta sina flaskor och burkar, säger Katarina Lundell,

Perfekt för storpantaren
Den nya pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som vill panta mycket på en gång. Kapaciteten är 100 förpackningar på ett par minuter. Du kan alltså tömma i hela säckar där aluminiumburkar och PET-flaskor ligger blandat. Smidigt, snabbt och nästintill kladdfritt.

Nya utbetalningslösningar
Pantaren väljer själv om den vill få panten utbetald till sitt PayPal-konto eller via Kuponginlösens värdekuponger, som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker. Dessutom kan man via Pantamera Express på ReTuna Återbruksgalleria välja att skänka sina pantpengar till FN:s flyktingorgan UNHCR.

– I pantautomaterna i dagligvaruhandeln kan du få ut kontanter eller använda pantvärdet direkt. När vi placerar ut automater på ställen där det inte går, måste vi hitta nya flexibla lösningar. Med Pantamera Express genomför vi nu tester av utbetalningslösningar tillsammans med PayPal, säger Katarina Lundell.

Med PayPal är det möjligt att få panten överförd till sitt bankkonto eller betala med den direkt från sitt PayPal-konto. Mer information om hur dessa lösningar fungerar kan konsumenten få på paypal.com.

Fler Pantamera Express på gång
Förutom på ReTuna Återbruksgalleria pågår testet med Pantamera Express just nu på återvinningscentraler i Malmö, Helsingborg, Norrköping och Bromma. Efter avslutat test är avsikten att placera ut ett 15-tal automater till, företrädesvis på återvinningscentraler.

– Utrullningsplanen är inte klar ännu men vi avser att ställa ut fler i Mälardalen, avslutar Katarina Lundell.

Pantamera Express är framtagen tillsammans med det amerikanska företaget Envipco. Mer information om Envipco finns på envipco.com.

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot över 1,6 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt