2023-08-16 07:04Pressmeddelande

Pantahemma även i Stockholm

Pantahemma - enkelt och smidigt
Foto: Crelle FotografPantahemma - enkelt och smidigt Foto: Crelle Fotograf

Nu är vi igång med konceptet Pantahemma även i Stockholm, ett koncept som vi tagit fram i samarbete med Mathem. Pantahemma gör det möjligt för kunderna att lämna sin pant i samband med att de tar emot sina matkassar. Pantpengen kunde kunden sedan välja att dra av från summan vid nästa köptillfälle eller skänka till BRIS.

– Bakgrunden är ett förändrat konsumtionsbeteende, där livsmedelsinköpen via nätet ökar. Vi vill säkerställa att det är lika enkelt att panta sina burkar och PET-flaskor för dem som handlar över nätet som det är för dem som handlar i butiken, säger Lil Berger, Projektledare på Pantamera/Returpack.

Utveckling till fler e-handelskunder

Konceptet Pantahemma ägs av Returpack och är framtaget i samarbete med Mathem. Under 2019 genomfördes en pilotstudie av Pantahemma tillsammans med Mathem i Göteborg, och efter ett mycket lyckat resultat lanserades det som en fast tjänst på Mathem. Turen kom sedan till Malmö, där konceptet lanserades under hösten 2021. Pandemiåren innebar en paus för tjänsten.

Geografiskt är det nu dags att utvidga till Mathems kunder i Stockholm, men Returpack ser även över möjligheten att utveckla erbjudandet till fler e-handelskunder.
– Vårt goda samarbete med Mathem har gjort det möjligt att utveckla och testa erbjudandet att Pantahemma, nu ser vi fram emot att utveckla det vidare till fler e-handelskunder och samtal pågår med flera parter, avslutar Lil Berger.

Fakta

Tjänsten innebär att man som kund köper en pantpåse hos Mathem till självkostnadspris. Påsen levereras i samband med Mathem-leveransen. När påsen är fylld med PET-flaskor och aluminiumburkar försluts den och återlämnas till chauffören i samband med nästa leverans. När panten är räknad adderas summan till kundens Mathem-konto, och kan sedan användas som betalning vid nästa köp. Det är även möjligt att skänka summan till Bris.Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2,6 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Lil Berger
Projektledare Marknad
Lil Berger