2014-06-04 07:50Pressmeddelande

Pant från fjällen räcker till 26 000 timmar i bastun

null

Sedan drygt fyra år har de svenska skidanläggningarna och Pantamera samarbetat för att öka återvinningen av burkar och petflaskor. Under den gångna säsongen har skidanläggningarna samlat in omkring 700 000 burkar och flaskor. Det motsvarar en energibesparing på 130 000 kWh vilket räcker för att basta i 26 000 timmar.

Samarbetet mellan skidanläggningarna och Pantamera har intensifierats sedan det inleddes för drygt fyra år sedan och idag är 25 skidanläggningar engagerade. Under den gångna säsongen har insamlingen av burkar och petflaskor i svenska fjällen ökat med cirka 200 000.

– Vi samarbetar med flera olika aktörer bland annat i Sälen, Åre, Idre, Branäs, Järvsö, Vemdalen och Ramundbergen. Vi har nått mycket goda resultat och satsningen i fjällen är ett bra exempel på hur stor skillnad den här typen av samarbeten kan göra, säger Carita Classon, produktchef för Pantamera.

– Det här är ett unikt samarbete som vi är mycket stolta över. Samtidigt som vi underlättar för våra gäster att göra en miljöinsats så skänker vi pengarna till välgörande ändamål, säger Linda Wasell, informationsansvarig på SkiStar AB.

Världsbäst
Vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta och återvinner nästan nio av tio burkar och petflaskor. Genom att återvinna aluminium istället för att nytillverka minskar man koldioxidutsläppen med 10 ton per ton återvunnen aluminium. När det gäller återvinning av petmaterial ligger samma siffra på cirka 2 ton koldioxid per ton återvunnen plast.

– Vi inleder hela tiden nya samarbeten med företag och organisationer som inser fördelen med att samtidigt som de tjänar en slant på panten gör de en insats för vår gemensamma miljö. Vi jobbar för att göra det så enkelt som möjligt för människor att gå från ord till handling, säger Carita Classon.

Så har vi räknat: Energivinsten man gör när man återvinner istället för att nytillverka en burk eller petflaska är i snitt 0,19 kWh per förpackning. 700 000 förpackningar motsvarar en energivinst på 134 750 kWh. Det går åt cirka 5 kWh för att basta i en timme. 

För mer information kontakta:
Carita Classon, produktchef Pantamera/Returpack
carita.classon@returpack.se
0708-71 75 80

Linda Wasell, informationsansvarig SkiStar AB
lw@skistar.com

0647-133 55


Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt