2019-12-06 06:35Pressmeddelande

Pant blir miljonbelopp som gör gott

Pantbricka McDonalds
Foto: ReturpackPantbricka McDonalds Foto: Returpack

Att skänka sin pantburk vid ett restaurangbesök kan tyckas obetydligt. Men effekten när många gör lite kan bli stor. Det visar Pantameras samarbete med McDonald’s i Sverige som nu har lyckats samla in över 1 miljon kronor till stiftelsen Ronald McDonald Barnfond som verkar för att svårt sjuka barn och deras familjer ska kunna bo tillsammans i en hemlik och trygg miljö.

– Det är häftigt att se vilken skillnad panten kan göra, utöver den uppenbara klimatnyttan. McDonald’s är en av flera aktörer som vi på Pantamera samarbetar med för att skapa förutsättningar för ideella organisationer att göra gott, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Pantamera/Returpack.

Samarbetet mellan Pantamera, McDonald’s och logistikpartnern HAVI inleddes i slutet av 2015. Sedan dess har över 1 miljon kronor i pantpengar skänkts till fonden. Insamlingen av pant från McDonald’s sker med hjälp av befintliga transporter för varuleveranser till restaurangerna.

- Att över en miljon kronor har samlats in från pant på restaurangerna till Ronald McDonald Barnfonds viktiga arbete känns fantastiskt. Och att vi kan utnyttja befintliga transporter på ett klokt sätt gör hela hanteringen ännu mer resurseffektiv, säger Henrik Nerell, Hållbarhetschef på McDonald’s i Sverige

Idag finns fem Ronald McDonald Hus intill universitetssjukhusen i Sverige. Varje år bor det 3 600 familjer på Husen och sedan starten 1993 har det bott 200 000 familjemedlemmar totalt.

- Vi är oerhört glada över att vår största företagspartner McDonald´s bidrar till att stärka vårt arbete och gör det möjligt för fler svårt sjuka barn att bo tillsammans med sina familjer i en miljö som känns hemma, fast det ändå är långt borta. Pantinsamlingen är ett mycket konkret sätt hur vi tillsammans kan göra skillnad, säger Anna-Karin Norrman, generalsekreterare Ronald McDonald Barnfond.

Panten som möjliggörare

Varje år doneras mångmiljonbelopp genom pant till olika organisationer, alltifrån Ronald McDonald Barnfonds insatser för sjuka barn och deras familjer till stiftelsen Friends kamp mot mobbing och organisationen BRIS jobb för barns rättigheter.

– Jag är övertygad om att samarbeten är nyckeln till framgång. Vi har lagt mycket kraft på att träffa olika organisationer och företag genom åren, både för att få ännu fler att panta ännu mer, men också för att skapa samhällsnytta. Det resultat vi ser, i form av insamlade pantpengar, visar på panten som möjliggörare, säger Katarina Lundell.

Pantamera har i flera år arbetat aktivt för att öka tillgängligheten till pantsystemet, där ett exempel är att man som gäst kan lämna sin pant på till exempel restauranger, caféer och drivmedelsstationer. Många av dess väljer i sin tur att skänka pantpengarna till välgörande ändamål. Ett enkelt sätt att visa sina gäster att man arbetar hållbart.

Utöver Pantameras samarbeten där pantpegar skänks till olika organisationer, tillkommer alla de pengar som pantare väljer att skänka genom pantautomaternas donationsknapp.



Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot omkring 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell