2013-12-17 08:00Pressmeddelande

Över 200 000 kronor i pant för Musikhjälpen

null

Under en vecka har fyra personer från Pantamera tillsammans med Lokalradiokanalen ”Din gata” och Källa Drycker i Malmö samt Vitamin Well och Panteriet i Göteborg, deltagit i Musikhjälpen genom att panta burkar och petflaskor. Sammanlagt lyckades man samla in pant för 108 315 kronor dessutom skänkte Pantamera ytterligare 100 000 kronor.

– Det är andra året vi deltar i Musikhjälpen och det känns fantastiskt bra att så många varit med och bidragit. Musikhjälpen har verkligen lyckats bli en folkrörelse för medmänsklighet, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera.

Pantamera har länge haft musik som en bärande del i sin kommunikation. Under åren har många såväl kända som okända artister återvunnit den kubanska pantamera-låten (Guantanamera).

– Många kopplar Pantamera till musik. Därför känns det extra angeläget att delta i Musikhjälpen där vi har möjlighet att göra såväl en social som en miljömässig insats, säger Katarina Lundell.

Pantrekord i Göteborg
Det har pågått flera olika aktiviteter för att samla pant för Musikhjälpen. Bland annat har Pantamera-personal jobbat på gator och torg i både Göteborg och Malmö. Dessutom har pantbilar åkt och hämtat pant i hem och hos företag. Parallellt med aktiviteterna pågick pantkampen i butiker runt om i Göteborg, där det slogs pantrekord.

– Sammanlagt pantades över två miljoner burkar och petflaskor i butikerna under veckan. Därför skänkte vi på Pantamera ytterligare 100 000 kronor till Musikhjälpen, säger Katarina Lundell.

Samarbeten en framgångsfaktor för miljön
Att panta är en enkel vardagshandling som gör stor skillnad för miljön, både när det gäller nedskräpning, energibesparing och koldioxidutsläpp. Genom att tillverka en burk av återvunnet aluminium sparar man 95 procent energi, jämfört med nytillverkning.

– Vi på Pantamera gör många insatser varje år för att öka återvinningen. En viktig framgångsfaktor som har gjort att vi lyckats öka återvinningen är samarbeten. Musikhjälpen är ett av många lyckade samarbeten, avslutar Katarina Lundell.

Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet i alla led – ett system i världsklass. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Naturvårdsverket har satt upp som mål att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. I dagsläget återvinns drygt 88 procent, vilket gör Sverige till ett av de bästa länderna i världen. På Returpacks fabrik tar man emot cirka 1,5 miljarder burkar och PET-flaskor per år.
 
Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt