2024-05-07 06:00Pressmeddelande

Nytt rekordår för vårt 40-årsfirande pantsystem

Rekordår för pantningen 2023. Foto: ReturpackRekordår för pantningen 2023. Foto: Returpack

Idag släpps Pantameras färska pantstatistik som visar att Sverige slår rekord igen, med över 2,7 miljarder pantade burkar och flaskor. Pantandet ökar i alla svenska län, och även pantningsgraden är högre än tidigare.

Pantameras nya statistik visar att det pantas mer än någonsin och pantningsgraden, det vill säga andelen pantade flaskor och burkar av de som sålts, ligger på 88,5%, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter från föregående år.

- Varenda pantad burk och flaska gör skillnad för miljön, så det är verkligen bra jobbat av alla pantare! Materialet från alla de här pantade förpackningarna är viktig råvara för att göra nya flaskor och burkar, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef på Pantamera/Returpack.

Sålda och insamlade per år
Första burken pantades för exakt 40 år sedan

Sverige var först i världen med att införa ett nationellt och kompatibelt landsomfattande pantsystem. I mars 1984 pantades den första aluminiumburken. Sedan dess har svenskarna pantat mer än 50 miljarder förpackningar och andelen burkar och flaskor som pantas fortsätter att öka. Riksdagens målsättning är att 90% av alla dryckesförpackningar ska återvinnas. Den stora PET-flaskan slår målet med 93,7%, medan den lilla PET-flaskan fortfarande har en bit kvar. Och när det gäller aluminiumburkar är Sverige nästan i mål på 89,5%.

- Återvunnen aluminium är ett hållbart material i ordets mest konkreta bemärkelse, eftersom den går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvalitén påverkas. Burken du dricker ur idag kan alltså delvis bestå av samma material som de allra första burkarna som pantades för 40 år sedan, säger Katarina Lundell.

Det spelar roll att göra rätt

Pantningen ökar i alla svenska län. Störst ökning märks i Jönköpings län, medan Värmland leder pantligan – till stor del tack vare den norska gränshandeln – med 450 pantade förpackningar per person, att jämföra med rikssnittet på 258 förpackningar per person.

Vad händer då med förpackningarna som inte pantas? Ungefär en tredjedel tas om hand i Norge genom gränshandeln. Av resterande förpackningar hamnar det mesta i plast- och metallinsamlingen, på återvinningsstationer eller i soporna.

- Man kanske tänker att det inte spelar roll om man sorterar sin pantburk i metallinsamlingen i stället för att panta den. Men vi har ett ansvar som konsumenter att sortera rätt. Då behåller vi materialet i vår cirkulära loop, vilket är betydligt bättre för miljön. Så det är verkligen så att varje pantad förpackning är viktig, säger Katarina Lundell.

Panttoppen Sverige 2023

Pantfakta 2023

Vill du grotta mer i statistiken? I Pantameras statistikportal finns mer siffror att titta vidare på: https://statistik.pantamera.nu/Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2,7 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark