2019-05-14 12:49Pressmeddelande

Ny sorteringsanläggning invigd – maxar miljönyttan i pantsystemet

Invigning nytt plastsorteringsflöde
Foto: Crelle FotografInvigning nytt plastsorteringsflöde Foto: Crelle Fotograf

Pantamera-fabriken i Norrköping är en av Europas modernaste anläggningar, här återvinns närmare 9 miljoner burkar och flaskor varje dag. Nu har anläggningen uppgraderats ytterligare. Idag invigdes den nya sorteringsanläggningen för plaståtervinning som förbättrar kvaliteten på det återvunna materialet och minskar svinnet ytterligare.

I Sverige är vi bland de bästa i världen på att panta. Under förra året pantade vi över två miljarder burkar och flaskor, det är ett snitt på 201 pantade förpackningar per person.

– Det är ofattbara mängder pant som kommer in till vår anläggning i Norrköping. För oss är det av största vikt att alla burkar och flaskor vi samlar in materialåtervinns och används vid tillverkning av nya burkar och flaskor. Därför arbetar vi ständigt för att effektvisera systemet och maximera miljönyttan i pantsystemet. Med den nya anläggningen förfinar vi sorteringen ytterligare och får ett ännu renare material, säger Kjell Petersson, fabrikschef vid Returpack/Pantamera.

Möjliggör fler typer av plast

Den nya anläggningen möjliggör att fler typer av plast kan sorteras och att flödena av klar och färgad plast ytterligare förfinas. Tidigare har tekniken i sorteringsanläggningen byggt på optisk sortering av PET, men i samband med att pantsystemet öppnats för frivillig anslutning av juicer och smoothies blir det aktuellt med fler typer av plast. Nu är anläggningen även anpassad för att känna av olika typer av plastmaterial, såväl PET som HDPE och den lite ovanligare sorten PP.

– Vi har framförallt arbetat med sorteringen av plast, för att ytterligare kunna förbättra kvaliteten på klar PET och minska förlusten av PET i processen. Det här har gjort att andelen klar PET som går ut från vår anläggning har ökat i förhållande till hur mycket klar PET som kommer in, vilket är en miljövinst, fortsätter Kjell Petersson.

Under 2018 återvanns 17 822 ton klar PET och 4 539 ton färgad PET i Returpacks anläggning. Dessutom återvanns 18 356 ton aluminium och 1 354 ton korkmaterial.


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot omkring 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark