2009-03-25 14:00Pressmeddelande

Ny hantering av burkar och flaskor som pantas

null

Under två års tid har Returpack, tillsammans med handeln och bryggerierna, utvecklat en lösning som gör det möjligt att hantera pantade burkar och flaskor i lösvikt. Den nya lösningen, som nu är implementerad i Skåne, Östergötland och Närke, gör hanteringen av pantgodset både enklare och effektivare.

Det har gått 25 år sedan pantsystemet infördes i Sverige. Sedan dess har pantvolymerna ökat konstant. Vi svenskar återvinner i snitt 135 burkar och flaskor per person och år. Det gör oss till ett av de bästa pantarländerna i världen och ett föregångsland. Förra året återvanns omkring 970 miljoner burkar och 470 miljoner PET-flaskor.

- De ständigt ökade volymerna ställer allt högre krav på pantsystemet och inte minst på fabriken i Norrköping som hanterar alla burkar och flaskor. Den nya lösningen har bland annat inneburit en omfattande om- och tillbyggnad av fabriken, som är en av de största i hela Europa, säger Pelle Hjalmarsson, vd på Returpack.

Returpack har investerat 35-40 miljoner kronor i fabriken som nu är toppmodern där pantgodset transporteras på vandrande golv.

I lösvikt från butik till fabrik
Idag omfattas omkring 650 butiker i Skåne, Östergötland och Närke, av det nya systemet. Istället för att hantera pantgodset i pappkartonger samlas burkarna och flaskorna i rullande plastkärl eller säckhållare, vilket är smidigare att hantera för butikspersonalen. Att slopa pappkartongerna är dessutom en miljöbesparing, eftersom de inte kan återanvändas.

- För butiker med väldigt stora volymer placeras komprimatorer i direkt anslutning till pantrummen. Den här lösningen frigör också yta från butiken som istället kan användas till försäljning. Än så länge finns åtta sådana lösningar i Sverige, säger Pelle.

Specialanpassade transporter

Med hjälp av partners hämtas pantgodset i butikerna av specialanpassade bilar som komprimerar pantgodset ytterligare. Bilarna, som körs på biogas och rapsdiesel, tömmer sedan pantgodset på mellanlager. Därefter transporteras godset till Returpacks fabrik i Norrköping. I Östergötland körs pantgodset direkt till fabriken.

¬- Den nya lösningen innebär en effektivisering med enklare hantering och minskade kostnader för alla parter i pantsystemet. Systemet kommer att utvärderas under året, avslutar Pelle Hjalmarsson.

För mer information kontakta:
Pelle Hjalmarsson, vd Returpack
011-19 19 61, pelle.hjalmarsson@returpack.se
Katarina Lundell, marknadschef Returpack
011-19 19 82, katarina.lundell@returpack.se


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark
Carita Classon
Produktchef
Carita Classon
Lovisa Lannerstedt
Projektledare Kommunikation
Lovisa Lannerstedt