2021-03-29 07:44Pressmeddelande

Nu kan du express-panta på Målserums avfallsanläggning i Västervik

Panta i Pantamera Express Foto: ApelögaPanta i Pantmera Express Foto: Apelöga

Nu blir det ännu enklare för Västerviksborna att panta stora mängder snabbt och smidigt – med storpantarautomaten Pantamera Express på avfallsanläggningen. Med en nyutvecklad tjänst för överföring av pantpengarna kan storpantarna dessutom få in beloppet direkt på sitt bankkonto eller skänka det till det lokala föreningslivet.

– Vi jobbar ständigt med att öka återvinningen av burkar och flaskor. I Pantamera Express-automaten på Målserums avfallsanläggning kan du dels panta mycket på en gång, dels enkelt och säkert få dina pantpengar överförda till ditt bankkonto. Det är viktiga delar i att öka tillgängligheten och göra det lätt att göra rätt, säger Carita Classon, ansvarig produktchef på Returpack/Pantamera.

Enklare för storpantaren

Den nya pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som snabbt och enkelt vill panta mycket på en gång. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig, häller man förpackningarna direkt ur påsen/säcken ner i ett fack. Maskinen sorterar och räknar panten. Kapaciteten är omkring 100 förpackningar på ett par minuter. När det är klart får pantaren välja mellan olika utbetalningslösningar. Med Pantamera Express pantar man smidigt, snabbt och nästintill kladdfritt, även om man har mycket pant.

– Vi jobbar ständigt med att öka återvinningen av burkar och flaskor. En viktig del i det är att öka tillgängligheten och göra det lätt att göra rätt. Att samarbeta med återvinningscentraler och avfallsanläggningar känns självklart. Hit kommer man för att återvinna och många har efterfrågat att även kunna panta sina flaskor och burkar där, säger Carita Classon.

Fler och nya lösningar för utbetalning av pantpengen

Pantamera Express på avfallsanläggningen i Västervik har en ny tjänst för överföring av pantpengen direkt till bankkontot. För att få pantpengen överförd till sitt bankkonto laddar man ned appen Min Pant, där man väljer vilken bank och vilket konto man vill ha sin pantpeng till. Sedan skannar men QR-koden på pantkvittot och har sina pantpengar på kontot inom en bankdag.

Tjänsten gör det även möjligt att enkelt skänka sin pantpeng till sin favoritförening, oavsett var den finns i landet. Det enda kravet är att den är ansluten som föreningskund hos Pantamera. Då finns den valbar på skärmen på storpantarautomaten.

Pantaren kan dessutom välja att liksom tidigare få pantpengen utbetald via ClearOns betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker, eller att skänka sina pantpengar till välgörenhet. På Målserums avfallsanläggning i Västervik har man valt organisationen Barncancerfonden som donationsmottagare.

Öka tillgängligheten – och pantmängden

Med Pantamera Express ökar möjligheterna att återvinna pant i pantsystemet. I samband med installationen av storpantarautomaten på Målserums avfallsanläggning i Västervik finns det numera 56 Pantamera Express runt om i landet.

– Med den nya Pantamera Express-automaten på Målserums avfallsanläggning i Västervik vill vi göra det ännu enklare att panta mera, avslutar Carita Classon.

Fakta

Pantningen i storpantarautomaterna Pantamera Express, där man pantar utomhus, har ökat under pandemiåret 2020. Över 90 miljoner förpackningar samlades in via Pantamera Express under 2020, en ökning med omkring 30 miljoner förpackningar från året innan.
I samband med installationen av storpantarautomaten på Målserums avfallsanläggning finns det numera 56 Pantamera Express runt om i landet.Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Carita Classon
Produktchef
Carita Classon