2021-10-26 07:07Pressmeddelande

Nu kan du express-panta på Lilla Nyby återvinningscentral i Eskilstuna

Pantamera Express_2021
Foto: Crelle FotografPantamera Express_2021 Foto: Crelle Fotograf

Nu blir det ännu enklare för Eskilstunaborna att panta stora mängder snabbt och smidigt – med storpantarautomaten Pantamera Express på Lilla Nyby återvinningscentral. Sedan tidigare finns en Pantamera Express på Retuna ÅVC. Med en nyutvecklad tjänst för överföring av pantpengarna kan storpantarna dessutom få in beloppet direkt på sitt bankkonto eller skänka det till det lokala föreningslivet.

– Vi jobbar ständigt med att öka återvinningen av burkar och flaskor. I Pantamera Express-automaten på Lilla Nyby ÅVC kan du dels panta mycket på en gång, dels enkelt och säkert få dina pantpengar överförda till ditt bankkonto. Det är viktiga delar i att öka tillgängligheten och göra det lätt att göra rätt, säger Carita Classon, ansvarig produktchef på Returpack/Pantamera.

Enklare för storpantaren

Storpantarautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som snabbt och enkelt vill panta mycket på en gång. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig, häller man förpackningarna direkt ur påsen/säcken ner i ett fack. Maskinen sorterar och räknar panten. Kapaciteten är omkring 100 förpackningar på ett par minuter. När det är klart får pantaren välja mellan olika utbetalningslösningar. Med Pantamera Express pantar man smidigt, snabbt och nästintill kladdfritt, även om man har mycket pant.

– Vi jobbar ständigt med att öka återvinningen av burkar och flaskor. En viktig del i det är att öka tillgängligheten och göra det lätt att göra rätt. Att samarbeta med återvinningscentraler och avfallsanläggningar känns självklart. Hit kommer man för att återvinna och många har efterfrågat att även kunna panta sina flaskor och burkar där, säger Carita Classon.

Fler och nya lösningar för utbetalning av pantpengen

Pantamera Express på Lilla Nyby ÅVC i Eskilstuna har en ny tjänst för överföring av pantpengen direkt till bankkontot. För att få pantpengen överförd till sitt bankkonto laddar man ned appen Min Pant, där man väljer vilken bank och vilket konto man vill ha sin pantpeng till. Sedan skannar men QR-koden på pantkvittot och har sina pantpengar på kontot inom en bankdag.

I automaten kan man även skänka sin pantpeng till sin favoritförening, oavsett var föreningen finns i landet. Det enda kravet är att föreningen är ansluten som föreningskund hos Pantamera. Då finns den valbar på skärmen på storpantarautomaten.

Pantaren kan dessutom välja att liksom tidigare få pantpengen utbetald via ClearOns betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker, eller att skänka sina pantpengar till välgörenhet. På Lilla Nyby ÅVC har man valt organisationen UNHCR som donationsmottagare.

Öka tillgängligheten – och pantmängden

Med Pantamera Express ökar möjligheterna att återvinna pant i pantsystemet. Sedan 2016 har Eskilstuna Energi och Miljö haft en Pantamera Express på Retuna ÅVC – och nu har turen kommit till Lilla Nyby. I samband med installationen av storpantarautomaten på Lilla Nyby ÅVC i Eskilstuna finns det numera 62 Pantamera Express runt om i landet.

Fakta

Perioden januari till och med september 2021 har över 90 miljoner förpackningar återvunnits via Pantamera Express, vilket är en ökning med 35 procent jämfört med samma period året innan. Även under 2020 ökade antalet pantade förpackningar via Pantamera Express-automater kraftigt, då samlades över 90 miljoner förpackningar in totalt under året, en ökning med omkring 30 miljoner förpackningar från året innan.
I samband med installationen av storpantarautomaten på Lilla Nyby ÅVC finns det numera 62 Pantamera Express runt om i landet.Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Carita Classon
Produktchef
Carita Classon