2021-03-03 15:53Pressmeddelande

Nu kan du express-panta på återvinningscentralen i Ängelholm

Pojke med pant vid en Pantamera Express
Foto: ApelögaPojke med pant vid en Pantamera Express Foto: Apelöga

Nu blir det ännu enklare för Ängelholmsborna att panta stora mängder snabbt och smidigt – med storpantarautomaten Pantamera Express på återvinningscentralen. Med en nyutvecklad tjänst för överföring av pantpengarna kan storpantarna dessutom få in beloppet direkt på sitt bankkonto eller skänka det till det lokala föreningslivet.

– Vi jobbar ständigt med att öka återvinningen av burkar och flaskor. I Pantamera Express-automaten på Ängelholms återvinningscentral kan du dels panta mycket på en gång, dels enkelt och säkert få dina pantpengar överförda till ditt bankkonto. Det är viktiga delar i att öka tillgängligheten och göra det lätt att göra rätt, säger Carita Classon, ansvarig produktchef på Returpack/Pantamera.

Enklare för storpantaren

Den nya pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som snabbt och enkelt vill panta mycket på en gång. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig, häller man förpackningarna direkt ur påsen/säcken ner i ett fack. Maskinen sorterar och räknar panten. Kapaciteten är omkring 100 förpackningar på ett par minuter. När det är klart får pantaren välja mellan olika utbetalningslösningar. Med Pantamera Express pantar man smidigt, snabbt och nästintill kladdfritt, även om man har mycket pant.

– För oss känns det självklart att erbjuda våra kunder möjlighet att panta i samband med besöken hos oss. Storpantarautomaten här i Ängelholm är vår andra Pantamera Express, sedan tidigare finns det även en på återvinningscentralen i Helsingborg. Till våra återvinningscentraler kommer man för att återvinna och många har efterfrågat att även kunna panta sina flaskor och burkar här, säger Anna-Karin Falkenström, enhetschef på NSR.

Fler och nya lösningar för utbetalning av pantpengen

Pantamera Express på återvinningscentralen i Ängelholm har en ny tjänst för överföring av pantpengen direkt till bankkontot. För att få pantpengen överförd till sitt bankkonto laddar man ned appen Min Pant, där man väljer vilken bank och vilket konto man vill ha sin pantpeng till. Sedan skannar men QR-koden på pantkvittot och har sina pantpengar på kontot inom en bankdag.

Tjänsten gör det även möjligt att enkelt skänka sin pantpeng till sin favoritförening, oavsett var den finns i landet. Det enda kravet är att den är ansluten till Pantameras föreningskoncept. Då finns den valbar på skärmen på storpantarautomaten.

Pantaren kan dessutom välja att liksom tidigare få pantpengen utbetald via ClearOns betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker, eller att skänka sina pantpengar till välgörenhet. På återvinningscentralen i Ängelholm har man valt organisationen Håll Sverige Rent som donationsmottagare.

Öka tillgängligheten – och pantmängden

Med Pantamera Express ökar möjligheterna att återvinna pant i pantsystemet. I samband med installationen av storpantarautomaten på återvinningscentralen i Ängelholm finns det numera 55 Pantamera Express runt om i landet, varav sju i Skåne.

– Med den nya Pantamera Express-automaten på återvinningscentralen i Ängelholm vill vi göra det ännu enklare att panta mera, avslutar Carita Classon.

Fakta

Pantningen i storpantarautomaterna Pantamera Express, där man pantar utomhus, har ökat under pandemiåret 2020. Över 90 miljoner förpackningar samlades in via Pantamera Express under 2020, en ökning med omkring 30 miljoner förpackningar från året innan.

I samband med installationen av storpantarautomaten på Ängelholms återvinningscentral finns det numera 55 Pantamera Express runt om i landet, varav 7 av dem finns i Skåne. Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund och Ängelholm har vardera en Pantamera Express och i Malmö finns Pantamera Express-automater på två återvinningscentraler.Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Carita Classon
Produktchef
Carita Classon