2017-06-27 07:34Pressmeddelande

Nu fraktas panten med förnybart bränsle – 80 procentig reduktion av växthusgaser

null

Vi pantar mer än någonsin, sammanlagt pantades det cirka 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor under förra året. Allt som pantas tas om hand i Pantamera-fabriken i Norrköping för att återvinnas. Sedan 2015 har Pantamera drivit arbetet med att ställa om sina transporter till förnybart drivmedel och idag är alla transporter som Pantamera kontrollerar fossilfria.

Vi i Sverige har ett pantsystem i världsklass som nu har blivit ännu bättre, när Pantameras samtliga transporter körs på förnybart bränsle. Det innebär en växthusgasreduktion med cirka 80 procent.

– Som pionjär inom cirkulär ekonomi är vårt mål är att vara världens mest effektiva och hållbara pantsystem. Eftersom vi hanterar ständigt ökande pantvolymer jobbar vi kontinuerligt med att förbättra våra logistiklösningar och hållbarhetssäkra våra transporter, säger Bengt Lagerman, vd på Returpack/Pantamera.

400 000 mil per år

Varje år transporteras 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor för att återvinnas. Mer än 95 procent av alla burkar och PET-flaskor som kommer in till Pantamera kommer via pantautomater. Panten hämtas upp i lösvikt från butikerna med komprimatorbilar för att sedan köras till ett mellanlager där den lastas om i stora volymbilar för att transporteras vidare till fabriken i Norrköping. Totalt kör transporterna cirka 400 000 mil per år.

För två år sedan inledde Pantamera ett genomgripande projekt för att effektivisera och hållbarhetssäkra pantlogistiken. I samband med det valde man att flytta transportplaneringen inhouse. Samtidigt ställdes nya krav på fordon, motorer och bränsle där samtliga transporter skulle köras på förnybart bränsle. Sedan dess har den nya logistiklösningen rullat ut i område efter område.

– Idag rullar panten på det förnybara miljöbränslet HVO eller biogas i hela landet. I samband med att vår logistiklösning nu är implementerad i Jämtland är alla transporter som vi själva kontrollerar helt fossilfria, vilket är en fantastisk miljöbesparing, säger Bengt Lagerman.

37 000 ton återvunnet material sparar 360 miljoner kWh

Genom att tillverka en burk från återvunnet material istället för att använda ny råvara, sparar man 95 procent energi. Med de närmare 1,8 miljarder förpackningar svenskarna pantade förra året, görs en energibesparing på 360 miljoner kWh. Det är lika mycket el som 167 000 personer använder i hemmet under ett helt år.

– Det känns bra att kunna bidra till ett hållbart samhälle genom att återvinna alla burkar och flaskor som kommer till vår anläggning i Norrköping. Totalt är det över 37 000 ton aluminium och plast varje år som återvinns och kan bli nya förpackningar. Nu, när våra transporter är fossilfria blir den totala miljövinsten ännu större, säger Bengt Lagerman.

Fakta om Pantameras transporter

  • 49 komprimatorbilar, används för att hämta upp panten i butikerna, komprimera den och köra panten till ett mellanlager. Nu, i juni, rullar komprimatorbilarna ut i Jämtland och i samband med det körs alla Pantameras transporter på HVO.
  • 10-12 volymbilar, används föra att frakta panten från mellanlagren till Pantamera-fabriken i Norrköping
  • Panttransporterna som Pantamera själva kontrollerar uppgår till 396 168 mil. I avtalen med transportörerna finns villkorat att de ska köra på det drivmedel som Pantamera anvisar. I dagsläget förespråkar vi HVO. I samband med övergången till HVO minskas utsläppen av växthusgaser med omkring 80 procent.
  • Mer än 95 procent av volymen transporteras med HVO. På Gotland finns inte den möjligheten, där körs istället en biogasbil. Övrig insamling transporteras med en blandning av diesel, HVO och RME.

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot närmare 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


Om Returpack - Pantamera

Att panta sina burkar och flaskor är att göra en insats för miljön både på lång och kort sikt. Genom material- och energiåtervinning minskas koldioxidutsläppen och vår omgivning blir mer hållbar. Pantamera drivs av Returpack AB i syfte att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Returpack är ett privatägt företag och uppdraget kommer från ägarna, samt den svenska regeringen. Returpack tar emot över 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.pantamera.nu


Kontaktpersoner

Katarina Lundell
Marknad- och kommunikationschef
Katarina Lundell
Sara Barthelson Riismark
Kommunikationsansvarig
Sara Barthelson Riismark